Saturday, February 25, 2023

กพพ.ติดอาวุธทางปัญญา คกข.หวังคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุด

 

กพพ.ติดอาวุธทางปัญญา คกข.หวังคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุด

           คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดปฐมนิเทศให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) หวังติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าครอบคลุมและสูงสุด          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม เซนทรารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษงานอบรมปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 โดยมี คพข.เขต 1 เชต 2 และ เขต 3 ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 50 คน
           นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวรายงานว่า สายงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค ได้มีการจัดงานอบรมปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 ภายใต้ภารกิจการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งมีกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน คือ คพข. ที่ กกพ. แต่งตั้งขึ้นจากผู้แทนผู้ใช้พลังงานที่มาจากเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานที่ประกาศ รวม 13 เขต เขตละไม่เกิน 11 คน รวม 143 คน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
          ผู้ช่วยเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในช่วงที่ผ่านมา คพข. ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วจำนวน 3 รุ่น อย่างต่อเนื่อง สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 -(วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี) เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ให้คำปรึกษาเสนอแนะมาตรการด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงาน ต่อ กกพ. 

          นายนพพร กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานอบรมปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข) รุ่นที่ 4 ครั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ในกระบวนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ความรู้ด้านพื้นฐานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประกอบด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียน แนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีศึกษาเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต และถ่ายถอดประสบการณ์การทำงานของ คพข. กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของ คพข. ให้เป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยในการจัดอบรมปฐมนิเทศ คพข. ในครั้งนี้กำหนดจัดใน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยในวันนี้เป็นการจัดอบรมปฐมนิเทศ คพข. ครั้งที่ 3 ในพื้นที่สำนักงาน กกพ.ประจำเขต 1 เขต 2 และ 3 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมร่วมกันระหว่าง คพข. สำนักงาน กกพ. ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดอบรมปฐมนิเทศ คพข. ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คพข.เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 50 คน          ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่ เว็บลิงค์  https://youtu.be/CkZ9dfh4nbc
     และ เว็บลิงค์
 https://web.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1566094427234789/
         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่
 https://web.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1566043950573170/

Friday, February 24, 2023

วางพานพุ่มถวายสักการะและกล่าวสดุดี น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครุเพชรบูรณ์.........

            เมื่อวันศุกร์ที่ 24กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะและกล่าวสดุดี น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมอ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 .........
           โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และสหกรณ์ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธี ทั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ (อาคารโดม)..........
           อนึ่ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ  สืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย (คือสหกรณ์ "วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" ที่อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก) ได้รับการจดทะเบียนจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ(นายทะเบียนสหกรณ์ในขณะนั้น) เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลสหกรณ์แห่งแรกในสยามประเทศ......
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

       ผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้าง

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย อ.เมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 17 ร่วมตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินของ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ร่วมให้ข้อมูลและร่วมให้ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ฯ

ในการนี้ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และผู้แทน นายก อบต.สะเดียงและบุคลากรของ อบต.สะเดียง ร่วมประชุมฯ ร่วมให้ข้อมูลฯ และร่วมในการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาฯ
ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1564455017398730/พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้นำชุมชน และประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ "ราชสีห์ เกม 2566" อลังการ

 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้นำชุมชน และประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ "ราชสีห์ เกม 2566" อลังการ        เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้นำชุมชน และประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ "ราชสีห์ เกม 2566" กล่าวรายงานโดย นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอทุกอำเภอ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ บุคลากรของ อบจ.เพชรบูรณ์ กำนัน ผญบ.ฯลฯ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ
ในการนี้ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฯ ผู้บริหาร อปท. ร่วมพิธีฯ ร่วมกิจกรรม และร่วมสนับสนุน การแข่งกีฬาฯ

ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1565829830594582/

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต

 


เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองฯ จังหวัดพชรบูรณ์

นายกฤษณ์ คงเมือง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางวาสนา ธีรนิติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายพระประชวร
ในการนี้ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ออกเยี่ยมและสนับสนุนการออกหน่วยบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์ โดย นางสุพัตรา ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอ นายสมนึก สกุลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของ ทต.ท่าพล ร่วมกับ ผู้ปกครองท้องที่ ได้จัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกในการที่เกี่ยวข้องกับการออกหน่วยบริจาคโลหิต ในครั้งนี้
ทั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 37 ราย ปริมาณโลหิต 14,800 ซีซี บริจาคดวงตา 4 ราย และบริจาคอวัยวะ 4 ราย
ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่ https://web.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1565835123927386/

Tuesday, February 21, 2023

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดตรวจผู้ประกอบการคล้ายสถานบริการ


 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดตรวจผู้ประกอบการคล้ายสถานบริการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น. บริเวณรอบสระกลางเมือง เทศบาลเมืองฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ เอกพันธ์ ปลัดอำเภอ จ่ากองร้อยฯ และ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.เมืองเพชรบูรณ์ ที่ 3 ตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ที่ตั้งอยู่โดยรอบบริเวณสระกลางเมือง เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบฯลฯ

ในการนี้ ได้แจ้งกำหนดประชุมสถานประกอบการฯ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย รวมทั้ง กำหนดแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ใช้บริการ และประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบการฯ

เพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชมภูนัดพิเศษ

 

          จ.เพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชมภูนัดพิเศษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังชมภู ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์

นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชมภู กรณี ไม่มีประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสี่)
ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลวังชมภู ได้ดำเนินการประชุม และดำเนินการในการที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ต่อไป
ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1562876820889883/

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 ในพื้นที่อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี

              

             จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 ในพื้นที่อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 ในพื้นที่อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หน.สนง.ปภ.เพชรบูรณ์ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ และหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยอำเภอวิเชียรบุรีมีพื้นที่เลี่ยงภัยแล้ง จำนวน 42 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และใช้ระบบประปาหมู่บ้าน สำหรับอำเภอศรีเทพประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งคาดการณ์ว่าหากเข้าสู่ฤดูฝนช้ากว่ากำหนด อาจจะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เสนอให้มีการขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ที่ประชุมมีมติให้อำเภอได้สำรวจตรวจสอบบ่อบาดาล ในพื้นที่ว่าปัจจุบันใช้งานได้หรือไม่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ เว็บลิงค์

ชาวหล่มสักและคณะร่วมอาลัยครูปราโมทย์ บุญมีมาก ชาวหล่มสักและคณะร่วมอาลัยครูปราโมทย์ บุญมีมาก

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงบ่าย นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเคารพศพ บำเพ็ญกุศลศพ และร่วมฌาปนกิจศพ คุณครูปราโมทย์ บุญมีมาก สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 340640 ซึ่งถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยเหตุ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ณ วัดศรีสะอาด ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก

โดยมีคุณครูกิตติ์ธนัฏฐ์(นิวัฒน์ ) เพ็งสาย ผู้ประสานงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพขรบูรณ์ ประจำอำเภอหล่มสัก เป็นพิธีกร
ขอกุศลผลบุญที่เจ้าตัวได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดชีวิต รวมทั้งที่ครอบครัว บุตรหลานญาติมิตรได้ทำบุญอุทิศให้จง เป็นพลวปัจจัยส่งให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติสัมปรายภพ ด้วยเทอญ
ขอขอบคุณ คุณเดียร์ หล่มสัก ที่อนุเคราะห์ภาพถ่ายในงาน เว็บลิงค์

Monday, February 20, 2023

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้แทนชมรมฯ ระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา


ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้แทนชมรมฯ ระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

 เมื่อวันที่ 7 , 9 และ 10 กุมภาพันธ์ 2566

�ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้แทนชมรมฯ ระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
�ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
� วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


� วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์� วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
�ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริตกรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในลักษณะเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับอำเภอ �

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ