Friday, October 14, 2022

นายกรัฐมนตรี พร้อม คณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย

  

        เพชรบูรณ์-นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อม คณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ พบปะให้กำลังใจกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากเหตุแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง   

        วันที่ 6 ต.ค. 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อม คณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อม ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ คณะเจ้าหน้าที่ ได้มารอให้การต้อนรับ 

       ซึ่ง นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางโดยเครื่องบิน มาถึงท่าอากาศยานจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเวลา ประมาณ 13.40 น. แล้วเข้าพักผ่อนที่ห้องรับรองท่าอากาศยานฯ จากนั้น นายกรัฐมนตรี และ คณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังซอยศรีสะอาด หมู่ 11 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก รับฟังปัญหาในพื้นที่ พบปะให้กำลังใจกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากเหตุแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง

      จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางต่อไปยังเทศบาลเมืองหล่มสัก ที่บริเวณสะพานหน้าพิพิธภัณฑ์หล่มสัก แล้วพบปะประชาชนผู้ประสบภัยที่พิพิธภัณฑ์หล่มสัก พร้อมพบปะประชาชนผู้ประสบภัยที่สวนสาธารณะดงตาล ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

       ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุม หย่อมความกดอากาศต่ำ ประกอบกับสถานการณ์พายุโนรู ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์

      ทั้งนี้ ล่าสุด เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (5 ต.ค. 65) พื้นที่ 6 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอหล่มสัก อำเภอบึงสามพัน และอำเภอหนองไผ่ ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ตามรายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

 

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ