Friday, February 24, 2023

วางพานพุ่มถวายสักการะและกล่าวสดุดี น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครุเพชรบูรณ์.........

            เมื่อวันศุกร์ที่ 24กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะและกล่าวสดุดี น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมอ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 .........
           โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และสหกรณ์ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธี ทั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ (อาคารโดม)..........
           อนึ่ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ  สืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย (คือสหกรณ์ "วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" ที่อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก) ได้รับการจดทะเบียนจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ(นายทะเบียนสหกรณ์ในขณะนั้น) เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลสหกรณ์แห่งแรกในสยามประเทศ......
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ