Saturday, September 9, 2023

สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดงานสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานที่จังหวัดนครสวรรค์ หวังให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์สูงสุด

              


สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดงานสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานที่จังหวัดนครสวรรค์ หวังให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์สูงสุด

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม 42 ซี เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์  ดร.วัลลภ ติวหลง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  
            นางสาวชมัยพร บุญทอด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนปฎิบัติการ กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าชธรรมชาติในระบบท่อ รวมถึงให้การคุ้มครองแก่ผู้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ 

               ภายใต้กลไกและภารกิจในการดำเนินงานดังกล่าวของ กกพ. ภารกิจสำนักงาน กกพ. ได้คำนึงถึงเป้าหมายในการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้ใช้พลังงาน เพื่อสร้างกลไกในการทำงานที่จะอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนร่วมกัน นอกจากนี้ได้กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ คพข. และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะวกรวดเร็ว นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในวันนี้ เป็นการส่วนหนึ่งของการจะจัดขึ้นทั้งหมด 15 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่สำนักงาน กกพ. 13 เขตทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ภูเก็ต ราชบุรี กาญจนบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมม นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก สงขลา และจังหวัดชลบุรี ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ พลังงานจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้แทนอนุกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4 รวมถึงสื่อมวลชน รวมกว่า 80 คน

            การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ร่วมการสัมมนาจะได้รับข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการที่จะสานเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน สืบไป

             สำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้มีคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน รุ่นที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 5 คน ได้แก่  นายอดิศักดิ์ กองทรง นายแดง สร้อยนาค  นายวันชัย ศรีเหนี่ยง  นางสาวชยาภรณ์ จันทร์พุทธา และนายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ 


              ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่

        เว็บลิงค์ 1  https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669718336867584/?mibextid=Nif5oz


      เว็บลิงค์ 2 

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669757076863710/?mibextid=Nif5oz


        เว็บลิงค์ 3 

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669780516861366/?mibextid=Nif5oz

         เว็บลิงค์ 4 

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669830320189719/?mibextid=Nif5oz

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่ เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669739653532119/

           วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/รายงาน

Thursday, September 7, 2023

เพชรบูรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566

   


    เพชรบูรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566

               เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดแถลงข่าวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชบุระ

               นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชนชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก 

        

               การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 - 19 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชบุระ 

                โดยในวันแรก 11 ตุลาคม 2566 ได้กำหนดจัดพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เวลา 18.00 น. ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จำนวน 2,566 คน วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง เวลา 09.09 น. ณ วัดไตรภูมิ พิธีอัญเชิญองค์พระฯแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ เวลา 17.00 น. โดยได้กำหนดจุดรับชมการแสดงและพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง  
                ส่วนบริเวณหน้าสวนสาธารณะเพชบุระ ได้กำหนดเป็นจุดรับชมขบวนการแสดงอีก 1 จุด วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ณ เวทีกลาง


                ทั้งนี้ วันที่เป็นหัวใจของการจัดงาน แรม 15 ค่ำ เดือน 10 วันที่ 14 ตุลาคม 2566 มีพิธีอัญเชิญองค์พระฯทวนน้ำจากท่าน้ำวัดไตรภูมิ ไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ในเวลา 10.39 น. ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ส่วนการแข่งขันพายเรือทวนน้ำหนึ่งเดียวในโลก ประเภทเรือสั้น ประเภทเรือยาว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2566 ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ 


                 อนึ่ง การแสดงแสงเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำ จัดแสดงในเวลา 20.00 น. ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2566 ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ส่วนงานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย คาราวานสินค้า และฟรีคอนเสิร์ต จัดขึ้น ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2566               สำหรับผู้ร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ประกอบด้วย เจ้าเมือง นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายเวียง พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ฝ่ายวัง นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายคลัง นายบุญชัย กิตติธราทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 ฝ่ายนา ดร.สมชาย เผือกระกูลชัย ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ เทวดาท่านที่ 1 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เทวดาท่านที่ 2 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมเทวดา เทวดาท่านที่ 3 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และผู้ลั่นฆ้อง นายโกวิท โลเกศเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
              ติดตามคลิปการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวบางส่วนได้ที่เว็บลิงค์ https://web.facebook.com/100027124954487/videos/760673326067900/


               ติดตามเว็บลิงค์คลิปวิดีโอ จาก นสพ.ฐานเพชรบูรณ์ https://fb.watch/mUgZUniGWn/


               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ https://web.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6681272951919010/

               ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1uh-FMHtywIB4hkxqG9XKmWPIFrFRZc8v?usp=sharing

                

                 วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว /ภาพ โดยเรียบเรียง รวมรวม เนื้อหา จากคุณสวัส ภสิริหิรัญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และขอขอบคุณประมวลภาพส่วนหนึ่ง จากคลิปของ น.ส.พ.ฐานเพชรบูรณ์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ