Saturday, April 8, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

 

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

        เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566  เวลา 08.30  น. ที่บริเวณหน้าพุทธอุทยานเพชรบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  นายกฤษณ์ คงเมือง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 โดยมี  นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่างๆ เข้าร่วม         นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566  ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม/หความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บสาหัส ลดลงให้เป็นศูนย์ โดยมีมาตรการที่สำคัญคือ มาตรการ 4 ด่านประสานใจลดอุบัติเหตุทางถนนได้แก่  ด่านครอบครัว ด่านชุมชน  ด่านท้องถิ่น และ ด่านตำรวจ 


            โดยจังหวัดเพชรบูรณ์จะให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว ซึ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการลดความเสี่ยงทุกมิติ ทั้งความเสี่ยง จากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเสริมสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด         ทั้งนี้ ในส่วนของ สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00​ น. ด้วยการจัดนิทรรศการ​ผ​ลิ้งของ​นตภัณฑ์​ประกันภัย​ การให้ความรู้ คำปรึกษา แก่ผู้สนใจ และยังสนับสนุนซุ้มโค้งพองลม สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

             ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ลิงค์​ 

https://youtu.be/BoDGXUn3Zq0

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บ​ลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/890246295411203/?mibextid=Nif5oz
Friday, April 7, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ร่วมกับ อบต.นาป่า อ.เมือง​เพชรบูรณ์​ และ อบต.ศิลา อ.หล่มเก่า จัดโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย สู่สาธารณชน ทั่วประเทศฯ

 


สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ร่วมกับ อบต.นาป่า อ.เมือง​เพชรบูรณ์​ และ อบต.ศิลา อ.หล่มเก่า จัดโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย สู่สาธารณชน ทั่วประเทศฯ

            นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์​ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์​ และคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า โดยดำเนินการที่ อบต.ทั้ง 2​ แห่ง ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2566 นี้


         ผอ.สนง.คปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ได้ร่วมกับคณะ อบต.นาป่า และ อบต.ศิลา ในการใช้สถานที่และเชิญประชาชนเข้าร่วมการให้ความรู้ ความเข้าใจ จำนวน อบต.ละ 60 คน รวม 120 คน โดยในส่วนของ อบต.นาป่าจะจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2566 และในส่วนของ อบต.ศิลา จะจัดในวันที่ 20 เมษายน 2566 นี้

           สำหรับโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยฯ นี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์กรอิสระหน่วยงานหนึ่ง ที่มีบทบาทหน้าที่กำกับและส่งเสริมด้านธุรกิจประกันภัย โดยให้การดูแลทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีนโยบายด้านหนึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
          สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

         1.เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้บุคคลอันเป็นผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย ตลอดจนเงื่อนไขความคุ้มครอง และขั้นตอนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

         2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย สร้างจิตสำนึกให้เจ้าของรถจัดทำประกันภัยและผู้ขับขี่ต้องใช้รถที่ได้จัดทำประกันภัยตามกฎหมาย

          3.เพื่อเป็นที่ปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ ตลอดจนประสานให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์สัญญาประกันภัย ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

          4.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้องและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่หากไม่ได้ทำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Wednesday, April 5, 2023

ผอ.กกต.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิที่ขอลงคะแนนล่วงหน้าในเขตต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด

 


ผอ.กกต.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิที่ขอลงคะแนนล่วงหน้าในเขตต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนภายในวันที่ 9 เมษายนนี้  ส่วนผู้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566


                นายสุวิทย์  ศรีวงษา   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าจากที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่เป็นภูมิลำเนาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากสอบถามถึงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนที่ต้องแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อประกอบการยื่นคำร้องว่ามีรายละเอียดอย่างไร จึงขอชี้แจงว่า สนง.กกต. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งว่า ผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งได้มี 2 กรณีคือ


                     กรณีแรก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมหลักฐาน โดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิที่ได้รับคำสั่งภายหลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียน (วันที่ 9 เมษายน 2566) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถขอลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 หรือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

                    กรณีที่สอง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งจนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ หากประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 เท่านั้น ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 5671 2002 หรือ 0 5672 5574

ศาลยุติธรรม เตือนระวังอย่ากดลิงค์​ กรณีได้รับหมายศาลฯ จากระบบออนไลน์

 ศาลยุติธรรม เตือนระวังอย่ากดลิงค์​ กรณีได้รับหมายศาลฯ จากระบบออนไลน์......

         สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือมายังหน่วยงานในสังกัด เตือนภัยมิจฉาชีพปลอมแชท Line ศาล หลอกลวงประชาชน ย้ำห้ามคลิก!...... 

         ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพได้ส่งข้อความ SMS มายังโทรศัพท์ของประชาชนว่า "คุณมีหมายเรียกของศาลยุติธรรม (CO.) หมายเลขคดีดำที่ ผบ. 4803/2565 ติดต่อ coj-tine.cc" หรือข้อความอื่นใด และสร้างเป็นลิงก์ข้อความ เมื่อประชาชนอ่านแล้วหลงเชื่อ กดคลิกลิงก์ดังกล่าวเข้าไปจะพบว่าเป็นบัญชี Line ชื่อว่า "ศาลยุติธรรม" ที่สร้างเลียนแบบขึ้นมาโดยกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งรูปโปร่ฟล์ของไลน์ดังกล่าวจะมีรูปตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรม และเขียนข้อความว่า "court of justice" หรือ"court of justice online" ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งเตือนประชาชนผ่าน Facebook เพจสื่อศาล และส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ แล้ว..... 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงนศาลยุติธรรมช่วยประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำประชาชนและคู่ความเกี่ยวกับถึงพฤติกรรมของมิจฉาชีพในกรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลแก่ประชาชนว่า ศาลยุติธรรมไม่มีนโยบายส่งหมายศาล แจ้งหมายศาลผ่านทาง Application Line รวมถึงการขอข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบส่งข้อความสั้น SMS แนบลิงก์ข้อความให้กรอกข้อมูล หรือโทรศัพท์สอบถาม จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวและอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด และขอให้สังเกตชื่อเว็บไซค์อย่างละเอียด ไม่คลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมล หรือ MS โดยไม่ทราบแหล่งที่มา เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับหมายศาลและมีข้อสงสัยว่ามีคดีในศาลนั้นตามที่แอบอ้างจริงหรือไม่ สามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ของศาลที่ระบุในหมายศาลดังกล่าว โดยสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศาลได้ที่หน้าเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม   www.coj.go.th   ซึ่งจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ถูกต้องของหน่วยงานภายในศาลยุติธรรม

Sunday, April 2, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 


         จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่  2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 


         นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการและมอบหมายให้ นายชนก  มากพันธุ์ องผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐพอเพียงในโรงเรียนบ้านนางั่ว โดยได้ทำการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่ และปลูกต้นไม้ร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม​จำนวนมาก
           ทั้งนี้ คณะดังกล่าวประกอบด้วย นายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ่าจังหวัดเพชรบูรณ์ บุคลากรของสำนักงานปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์​ ปลัดอำเภอ จิตอาสา 904 ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าพล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดเทศบาลตำบลท่าพล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางั่ว ข้าราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บุคลากรของทุกภาคส่วน และจิตอาสาพระราชทาน ตำบลนางั่ว  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน 254 คน

            ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1589973188180246/?mibextid=Nif5oz

จังหวัดเพชรบูรณ์เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

 


จังหวัดเพชรบูรณ์เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนและสถานศึกษา ในพื้นที่ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 2 คัน ประสานการปฏิบัติร่วมกับรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกและองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.บ้านโตก ปฏิบัติงานจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 12 หมู่ 5 และหมู่ที่ 9 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ในการนี้ นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษา ที่ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้หารือแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น ดังนี้

     1. มอบหมายให้รถบรรทุกน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก บรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสต ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

     2. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประเมินสถานการณ์ เบื้องต้นคาดว่ายังพอมีน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคจนถึงสิ้นเดือนเมษายน

      3. สำหรับแผนการ แก้ไขปัญหาการขาดน้ำอุปโภคบริโภคของ สถานศึกษาในพื้นที่ต.บ้านโตก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกได้จัดทำโครงการเดินท่อ น้ำจากสระน้ำลอยฟ้าเพื่อส่งต่อมายังสถานศึกษาในพื้นที่ ต.บ้านโตก คาดว่า 1 เดือนจะดำเนินการแล้วเสร็จ และสถานศึกษาจะมีน้ำบริโภคและอุปโภคเพียงพอ

       ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บลิงค์​ 

          https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1589989101511988/?mibextid=Nif5oz

คณะสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ยื่นหนังสือต่อพรรคก้าวไกลให้ช่วยขับเคลื่อนการรับเงินบำเหน็จบำนาญให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตั้งเป้ายื่นหนังสือทุกพรรคช่วยปรับระบบบำนาญอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

 


คณะสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ยื่นหนังสือต่อพรรคก้าวไกลให้ช่วยขับเคลื่อนการรับเงินบำเหน็จบำนาญให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตั้งเป้ายื่นหนังสือทุกพรรคช่วยปรับระบบบำนาญอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 นายประดิษฐ์ บุญยอด พร้อมด้วยนายบุญเสริม สิงห์ทอง และคณะ ร่วมกันยื่นหนังสือต่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกล ในโอกาสที่มาช่วยว่าที่ผู้สมัครพรรคก้าวไกลหาเสียงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สวนสาธารณะเพชบุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

         การยื่นหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้มีการปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญของคณะสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด ที่ร่วมประชุมและมีมติให้ทุกจังหวัดดำเนินการยื่นต่อพรรคการเมืองทุกพรรค ในช่วงจังหวะที่จะมีการเลือกตั้งในปี 2566 นี้         ติดตามคลิปการยื่นเรื่อง เว็บ​ลิงค์​https://m.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1589736231537275/?mibextid=Nif5oz


         ติดตามภาพข่าวได้ที่ เว็บ​ลิงค์

https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1589701354874096/?mibextid=Nif5ozสนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ