Wednesday, November 29, 2023

สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 ร่วมกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานฯ บำเพ็ญกุศลบิดาของประธานกรรมการฯ    สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 ร่วมกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานฯ บำเพ็ญกุศลบิดาของประธานกรรมการฯ 


      เมื่อวันคืนอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดทับกฤชกลาง บ้านทับกฤช ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ได้มีการบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสมนึก กองทรง บิดาของนายอดิศักดิ์ กองทรง ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 นครสวรรค์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สิริอายุรวม 82 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2494) 
           สำหรับการบำเพ็ญกุศลในคืนนี้ มีคณะเจ้าภาพ และผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมาก ในส่วนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีนายยุคล เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 (นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี) นำคณะร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ กรรมการในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ที่ได้มาร่วมงาน ได้แก่ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นางสาวชยาภรณ์ จันทร์พุธทา และนางเตือนใจ สมานมิตร พร้อมทั้งนายณัฐดนัย เดชจิรกุล เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ได้ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย 


            อนึ่ง ในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ มีผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของชาวบ้านบ้านทับกฤช ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และผู้มีเกียรติจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดอื่น ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยมีบุคคลสำคัญในแวดวงการเมือง และส่วนราชการ ตลอดทั้งเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) และเครือข่ายต่างๆ อีกหลายท่าน           ในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพได้กำหนดวันฌาปนกิจ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ เมรุวัดทับกฤชกลาง ในเวลาประมาณ 15.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่มีเกียรติและเคารพนับถือคุณพ่อสมนึก กองทรง ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลและร่วมงานฌาปนกิจในครั้งนี้ด้วย

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/Dji1Y


            วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงาน


Monday, November 27, 2023

สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จัดทำโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย

 


สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จัดทำโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย 

         เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย โดยมีนายศุภชัย เทียมทอง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย กล่าวรายงาน มีประชาชน เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ ในชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติเข้ากิจกรรมจำนวนมาก          ประธานสภาวัฒนธรรมบ้านหวาย ได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวว่า โครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย ร่วมกับมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายได้ร่วมกันจัดขึ้น  

            ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตำบลบ้านหวาย เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เมืองราดพ่อขุนผาเมือง นับเป็นต้นกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยมีพ่อขุนผาเมืองวีระกษัตริย์นอกประวัติศาสตร์ ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี แห่งแรกของชาติไทย                      ตำบลบ้านหวายจึงมีความเจริญรุ่งเรืองมาก แต่เดิมผู้คนสืบทอดวัฒนธรรมอันดีมายาวนานเช่น ศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหลาย ๆ แห่ง ที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การธำรงรักษาไว้ให้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง อาทิ เจดีย์พ่อขุนผาเมือง เจดีย์พระนางสิงขรเทวี หลวงพ่อตากแดด หลวงพ่อใหญ่ พระเจ้าองค์ตื้อ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง ศาลาข้าวสารดำ เป็นต้น รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อันเกิดจากการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวบ้านหวาย แต่เดิมมีอัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย ที่แสดงถึงตัวตน สะท้อนวิถีชีวิต ทั้งการแต่งกายของหญิงและชาย ซึ่งยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จากอารยธรรมพื้นถิ่น ซิ่นหัวแดงตีนก่าน เอกลักษณ์หนึ่งเดียวจากอารยธรรมพื้นถิ่นของตำบลบ้านหวายดังกล่าวทำให้สภาวัฒนธรรมบ้านหวาย เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีและทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านหวาย เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของอารยธรรมแก่ชาวบ้านหวาย และประชาชนโดยทั่วไป และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะเป็นองคาพยพในขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย ขึ้น
             ประธานสภาฯ กล่าวอีกว่า สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวายได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน จากมูลนิธิมูลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์เพื่อดำเนินการจัดโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  1)เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในตำบลบ้านหวายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  2)เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชน   3)เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านหวาย  และ 4)เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในตำบลบ้านหวายและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน          

               โครงการมีกำหนด 1 วัน คือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยใช้สถานที่ ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมืองแห่งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 200 คน มาจากผู้ทรงเกียรติ เด็กและเยาวชน และประชาชน ชาวตำบลบ้านหวายและตำบลใกล้เคียงลักษณะโครงการนี้ เป็น
การเสวนา "เส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมือง"  กิจกรรมการเดินแบบผ้าทอพื้นถิ่นไทหล่มบ้านหวาย การแสดงดนตรีโปงลาง จากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  ชมการแสดงขับร้องสรภัญญะโบราณแมงตับเต่า โดยคุณแม่สมัคร เปดดาชม  การแสดงจากคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุลูกพ่อขุนตำบลบ้านหวาย  และการรับประทานอาหารพื้นถิ่นไทหล่มบ้านหวาย"

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/c60YI

           บรรยากาศส่วนหนึ่งของการเสวนาฯ ตอนที่ 1  เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/Cf0bh

            ตอนที่ 2 เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/PSdfa

            บรรยากาศกิจกรรมการเดินแบบผ้าทอพื้นถิ่นไทหล่มบ้านหวาย เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/oa2Sk

            บรรยากาศทั่วไปหลายมุมมอง เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/9Uagu

            วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงาน


Sunday, November 26, 2023

สภาเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ13 ปี มีกิจกรรมน่าสนใจหลายกิจกรรม

        


      สภาเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ13 ปี มีกิจกรรมน่าสนใจหลายกิจกรรม

         เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรที่สูงขึ้น โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ

              กิจกรรมที่ 1 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ โดยนายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทน ผวจ.เพชรบูรณ์ นายประทีป ตระกูลสา สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ผู้จัดการ สสว. จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเทพ เพียมะลัง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และเกษตรกรเครือข่าย กลุ่มองค์กรเกษตรกร ร่วมงาน

                กิจกรรมที่ 2 พิธีเปิดป้าย "ศูนย์รับปัญหาและเรื่องร้องทุกข์เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์" ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายเทพ เพียมะลัง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์รับปัญหาและเรื่องร้องทุกข์เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านสารจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และสารจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ 13 ปี

               


        สำหรับกิจกรรมที่ 3 เป็นการแสดงผลผลิตสินค้าเกษตรโดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

                ต่อมาเป็นกิจกรรมที่ 4 เป็นการร่วมทำบุญปล่อยปลา 20,000 ตัว เพื่อบำเพ็ญส่วนกุศล ณ สวนสาธารณะหนองนารี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1720947068416190/?mibextid=Nif5oz

เทศบาลตำบลนางั่วส่งเสริมประเพณีไทยจัดประกวดนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2566 โครงการปิดทองหลวงพ่อกิ อุตตโม

 


เทศบาลตำบลนางั่วส่งเสริมประเพณีไทยจัดประกวดนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2566 โครงการปิดทองหลวงพ่อกิ อุตตโม

           เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางสาวหนึ่งกมล เกิดดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางั่ว และคณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย เนื่องในโอกาสจัดโครงการปิดทองหลวงพ่อกิ อุตตโม และเทศกาลลอยกระทง โดยการจัดประกวดนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2566 ณ ลานวัดโพธิ์สว่าง บ้านนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าประกวดจำนวน 17 คน และมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก            ในช่วงดึก ได้มีการตัดสินและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดและเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย และมีการมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ 

             สำหรับผู้เข้าประกวดและได้รับรางวัลในรอบสุดท้ายได้แก่

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 6  น้องบูม นันทวัน ขอสูงเนิน มีนางสาวหนึ่งกมล เกิดดี นายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว เป็นผู้มอบรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 17 น้องเพลงขวัญ ธัญนันท์ณิศา ศรีสง่า  มีนายเอกปัฐพ์ บุญอยู่ กำนันตำบลนางั่ว เป็นผู้มอบรางวัล    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 1 น้องนัทเชลล์ อลิเซน ไฮทาวเวอร์  มีนายทองคำสุข เสถียร  รองนายกเทศมนตรีตำบลนางั่วเป็นผู้มอบ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 12 น้องจีโน่ มิรันดา โคยามา มีนายโอชา แสงเลื่อม รองนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว เป็นผู้มอบ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข 7  น้องโอมยิ้ม  นิชาภา ศรีทรภาคภูมิ มีคุณรุ่งฟ้า บุญญาพร  คณะกรรมการจัดงานสาวประเภทสอง เป็นผู้มอบรางวัล

              ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ประกอบด้วยนางวิภาดา ชินฤทธิดำรง   ผศ.ดร.นฤมล จันทร์นก  นางพิรานันท์ ยิ้มแฟน  นางสาวพภัสสรณ์ จารุพงษ์สกุล และนายพงศกร สร้างรอด โดยนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/GsPF0สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ