Friday, March 17, 2023

ร่วมอาลัย ศ.น.มยุรี เรืองเดช อดีตศึกษานิเทศก์ สนง.การประถมศึกษา​จังหวัด และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา​เพขรบูรณ์ เขต 1

 ร่วมอาลัย ศ.น.มยุรี เรืองเดช อดีตศึกษานิเทศก์ สนง.การประถมศึกษา​จังหวัด และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา​เพขรบูรณ์ เขต 1 

    เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2566​ นางสาวมยุรี เรืองเดช อดีตศึกษา​นิเทศ​ก์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา​จังหวัดเพชรบูรณ์​และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เสียชีวิต  คณะญาติได้จัดพิธีรดน้ำศพ และตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเพชรวราราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์​

        ต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายศุภวิชญ์ รังวรรณา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผอ.สกสค.จ.เพชรบูรณ์​ ในนามสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท แก่สมาชิก ช.พ.ค. ราย นางสาวมยุรี  เรืองเดช สมาชิกเลขประจำตัว 136203 ซึ่งถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  โดยมอบเงินให้แก่นางนิตยา บานชื่น เกี่ยวข้องเป็นน้องสาว
         อนึ่ง คณะเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกคืน  ณ ศาลาเกสรทอง วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์​ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2566 และมีกำหนดการจัดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ วัดเพชรวราราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เวลา 16.00 น.   

         สำหรับนางสาวมยุรี เรืองเดช รับราชการก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหสัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2491 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 รวมอายุได้ 74 ปีเศษ

คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 5 ณ บริเวณที่ตั้ง สนง.อบต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์​

 สนง.คปภ.ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 5 ณ อบต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์......           เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผอ.สนง.คปภ.)​จังหวัดเพชรบูรณ์​พร้อมคณะ ได้ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 5 ณ บริเวณที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์​

            นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล  ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดฯ ร่วมออกหน่วยและนำหน่วยบริการต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

           ทั้งนี้ มีนายเสกสรร  กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ และพี่น้องประชาชนตำบลบ้านเนิน ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 

           สำหรับกิจกรรมมีการทอดผ้าป่า การมอบทุนการศึกษา  การให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบถุงยังชีพ  และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาฯ

             ติดตามภาพส่วนหนึ่ง​ได้ที่ เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/879964166439416/?mibextid=Nif5oz

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นความต้องการพัฒนาการขนส่งฯ โครงการพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลกและเพชรบูรณ์

 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ความต้องการพัฒนาการขนส่งฯ) โครงการพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลกและ จ.เพชรบูรณ์ (มีคลิป)​

   
                เ​มื่อวันพฤหัสบดีที่ 1​6 มีนาคม 2566​  ผวจ.เพชรบูรณ์​มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์​เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ความต้องการพัฒนาการขนส่งฯ) โครงการพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์​ซึ่ง​จัดโดยคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

             ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนวิจัยดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ สังกัดคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาการขนส่งฯ ที่เหมาะสมในการดำเนินงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จ จึงได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประชุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 1​6 มีนาคม 2566​ เวลา 09.00 -​ 12.00 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็น​ อาทิ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สนง. ศึกษาธิการจังหวัด สนง.ท้องถิ่นจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​ สนง.ขนส่งจังหวัด สนง.พัฒนาการจังหวัด แขวงการทางเพชรบูรณ์​  สนง.สาธารณสุขจังหวัด การท่าอากาศยานฯ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเพชรวิทยาคม สนง.แรงงานจังหวัด  สนง.เกษตรจังหวัด  หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  สภาเกษตรจังหวัด และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัด  เป็นต้น


              สำหรับการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ความต้องการฯ) ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นฯ และ ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อผลการศึกษาความต้องการฯ จุดเน้นการพัฒนาการขนส่งฯ  และส่วนที่ 2 การจัดแบ่งระยะเวลาในการพัฒนา และลำดับความสำคัญในแต่ละด้าน  ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยแบ่งเป็นการพัฒนาใน 3 ระยะเวลา ได้แก่ ระยะสั้น(พ.ศ. 2566-2570)   ระยะกลาง(พ.ศ.2571-2575) และระยะยาว(พ.ศ. 2576-2580)   นอกจากนี้ได้เห็นควรจัดลำดับความสำคัญในแต่ละด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเส้นทางและรูปแบบการเดินทาง  ด้านการขนส่งสินค้า ด้านการท่องเที่ยว ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านอื่น ๆ


             ติดตามคลิปการประชุมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1580554299122135/?mibextid=Nif5oz


             ติดตามภาพส่วนหนึ่ง​ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1580525962458302/?mibextid=Nif5oz

Thursday, March 16, 2023

คณะสหกรณ์ ฯ ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ศึกษาดูงาน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมหนี้ การแก้ปัญหาหนี้ ของสหกรณ์​ฯสามัญศึกษาเพชรบูรณ์ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล

               

              เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษา พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการรวมหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาเพชรบูรณ์ 

               การศึกษาดูงานดังกล่าว มีนายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ และนางวิไลพร เย้ยกระโทก ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ไปร่วมประชุมและเสนอแนะ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้จัดการ สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ที่มาศึกษาดูงาน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมหนี้ การแก้ปัญหาหนี้ ของคณะกรรมการ  ที่ปรึกษา ผู้จัดการ สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลสำเร็จส่วนหนึ่งมาแล้ว ที่ห้องประชุม สอ.สามัญศึกษา เพชรบูรณ์ จำกัดด้วย


             

              ผู้​อำนวยการ สกสค.กล่าวว่า ขอชื่นชม ที่ สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด โดยการนำของ
นายจงรัก เกตุแค ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้แก้ปัญหาหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง และจะดำเนินการโครงการต่อเนื่อง ในระยะที่ 2 ในปีนี้ ในวงเงิน 200 ล้าน บาท และยังได้กล่าวชื่นชม สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด โดยการนำของนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด และที่ปรึกษา คณะกรรมการ ผู้จัดการ ได้มีนโยบายและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการรวมหนี้ แก้ปัญหาหนี้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดำเนินการโดยด่วนต่อไป

              นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สกสค.ได้ขอให้การดำเนินการรวมหนี้แก้ปัญหาหนี้ฯ จงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป จากบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้อีกด้วย 

              ขอขอบคุณ   ภาพ/ข่าวจาก ผอ.สกสค.จ.เพชรบูรณ์

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2206496909739023&id=100011362074529&mibextid=Nif5oz

Tuesday, March 14, 2023

ผอ.รพ.วิเชียรบุรีเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลซื้อเครื่องมือแพทย์รองรับบริการประชาชน

 ผอ.รพ.วิเชียรบุรีเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลซื้อเครื่องมือแพทย์รองรับบริการประชาชน.....

               นายแพทย์กอบชัย  จิรชาญชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลวิเชียรบุรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมดำเนินโครงการผ้าป่ามหากุศลสร้างบารมี จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 

                ผอ.รพ.เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลวิเชียรบุรีได้วางแผนเพิ่มบริการประชาชนที่มีจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันมีโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ช่วยในการรักษาพยาบาลจำนวนมากขึ้น และมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 241 เตียง อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 100 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์พุทธชินราช 220 กิโลเมตร รับผิดชอบประชากรใน อ.วิเชียรบุรี จำนวน 129,113 คน รวมทั้งให้ประชาชนที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลในเครือข่ายอีก 3 อำเภอ ได้แก่ อ.บึงสามพัน อ.ศรีเทพ และ อ.หนองไผ่บางส่วน ประชากร 3 อำเภอ จำนวน 270,294 คน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยโรคทุติยภูมิและตติยภูมิบางส่วน ได้แก่ ผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสูตินรีเวช ด้านกุมารเวชกรรม ด้านจักษุ ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน การให้บริการรังสีวินิจฉัยร่วมรักษาและด้านจิตเวช ข้อมูลให้บริการในปี 2565 จำนวนผู้ป่วยนอก 360,831 ครั้ง จำนวนผู้ป่วยใน 14,502 ราย ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลต่อวันเฉลี่ย 231 ราย โดยโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมีจำนวนแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญ 10 สาขา จำนวน 25 คน ซึ่งในปี 2566 และ 2567 จะมีแพทย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 2 สาขา คือ หู คอ จมูก (ENT) และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลวิเชียรบุรีจึงวางแผนเพิ่มบริการประชาชนในโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น.....        ทั้งนี้ พระครูปัญญาวราจารย์ (หลวงปู่บุญทัน  ฐิตสีโล) เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน ( สายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเขาเจริญธรรม ทราบว่าโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมีแผนการเพิ่มบริการในโรคที่มีความซับซ้อนเพื่อดูแลประชาชนในเขตโซนใต้จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีความเมตตาแนะนำเชิญชวนประชาชนร่วมดำเนินโครงการผ้าป่ามหากุศลสร้างบารมี จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 ในการนี้ ทางโรงพยาบาลวิเชียรบุรี จึงได้เกิดโครงการผ้าป่ามหากุศลสร้างทานบารมี จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้ทั่วถึง รวดเร็วมากขึ้น มอบให้โรงพยาบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคและดูแลประชาชน ในพื้นที่อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบต่อไป

                 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลวิเชียรบุรีเพื่อประชาชนทุกวัน ในเวลาราชการ 08.30–16.30 น. หรือโอนเข้าบัญชี ธ.ออมสิน บัญชีบริจาคโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เลขที่บัญชี 020243318795 ,สาขาวิเชียรบุรี เลขที่บัญชี 020404797910 ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล กรณีผู้รับบริจาคต้องการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษีกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคแผนกการเงินและบัญชี โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 056–928168 , 056–928169-72 ,06-4003-2071

          (ขอขอบคุณ ภาพ/เนื้อหา จาก ชาวไททูเดย์)

         ติดตามภาพประกอบข่าวบางส่วนได้ที่ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1579382319239333/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ