Friday, February 24, 2023

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต

 


เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมืองฯ จังหวัดพชรบูรณ์

นายกฤษณ์ คงเมือง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางวาสนา ธีรนิติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายพระประชวร
ในการนี้ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้ออกเยี่ยมและสนับสนุนการออกหน่วยบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์ โดย นางสุพัตรา ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอ นายสมนึก สกุลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของ ทต.ท่าพล ร่วมกับ ผู้ปกครองท้องที่ ได้จัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกในการที่เกี่ยวข้องกับการออกหน่วยบริจาคโลหิต ในครั้งนี้
ทั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 37 ราย ปริมาณโลหิต 14,800 ซีซี บริจาคดวงตา 4 ราย และบริจาคอวัยวะ 4 ราย
ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่ https://web.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1565835123927386/

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ