Tuesday, February 21, 2023

เพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชมภูนัดพิเศษ

 

          จ.เพชรบูรณ์จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชมภูนัดพิเศษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังชมภู ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์

นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชมภู กรณี ไม่มีประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสี่)
ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลวังชมภู ได้ดำเนินการประชุม และดำเนินการในการที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ต่อไป
ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1562876820889883/

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ