Saturday, November 11, 2023

ชมรมพารามอเตอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงานสะเดียงคัพครั้งที่ 23 ปี 2566


ชมรมพารามอเตอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงานสะเดียงคัพ ครั้งที่ 23 ปี 2566 นำฟุตบอลจากฟากฟ้าสู่สนามแข่งขัน

            นายถนอม ศรีวงศ์ษา ประธานชมรมพารามอเตอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ชมรมพารามอเตอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด หรือ สะเดียงคัพ ครั้งที่ 23 ปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสะเดียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้นำฟุตบอลสำหรับใช้ในเปิดการแข่งขันลงมาจากท้องฟ้า โดยใช้เครื่องพารามอเตอร์บิน จำนวน 2 ลำ สร้างความตื่นเต้นสนุกสนาน แก่เยาวชนและแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ 

.
            การแข่งขันกีฬาฟุตบอล สะเดียงคัพ ครั้งที่ 23 นี้ เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภท 7 คน จัดโดยชมรมฟุตบอลบ้านสะเดียง ร่วมกับกรมพลศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง นับเป็นการแข่งขันกีฬาที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี โดยเยาวชนได้ใช้เวลาว่างเข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ถือเป็นการแข่งขันกีฬาต้นแบบในการต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์

       ติดตามคลิปฯ ประกอบได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/XjJd6

              

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/1u6PN

             ติดตามการถ่ายทอดสดย้อนหลัง คู่พิเศษ ระหว่างทีมรวมยุติธรรมจังหวัด กับหัวหน้าส่วนราชการ ได้ที่เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/JQ9WG

             วันชัย ศรีเหนี่ยง เพชรบูรณ์อีนิวส์ รายงานTuesday, November 7, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ ข้าราชการหลายหมู่เหล่า และประชาชนร่วมพิธี

 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ ข้าราชการหลายหมู่เหล่า และประชาชนจิตอาสาร่วมพิธี


เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ รายนายประดับ ชนะฉันทะ 
                สำหรับนายประดับ ชนะฉันทะ นั้น เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยประจำได้ประสบอัคคีภัย ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์อำเภอหนองไผ่ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ณ บริเวณบ้านที่เกิดเหตุ เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                 อนึ่ง พล.ต.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 (ผบ.มทบ.36) มอบหมายให้ พ.ต.ทองใบ บุญรอด ผู้ช่วยสัสดีอำเภอหนองไผ่ รักษาราชการ สัสดีอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ และ ร.ต.หญิง สุภาวดี แก้วบุญเรือง จอส.904 ของหน่วย เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.36 เข้าร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานด้วย  

                ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/0ESBs


                  วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน


นายกฯ สุเมธ บุญวรานันฐ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง

 


นายกฯ สุเมธ  จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นายสุเมธ บุญวรานันฐ์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2566 ณ ที่ทำการสมาคมเลขที่ 27/28 หมู่ที่ 2  ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณา  รวมกันหลายเรื่อง
           ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีผู้มาประชุมประกอบด้วย ดร.วันชัย พรหมเศรณี อุปนายก คนที่ 1  นายสมศักดิ์ คงวิเศษ อุปนายก  คนที่ 2   นางอุรุ วรรณชาติ ประชาสัมพันธ์   นายยรรยง คำสองสี กรรมการ  นายบุญชัย  บุญญภูษิต ปฎิคม  และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง เลขาธิการ

            หลังจากเปิดประชุมแล้ว ได้มีการประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ได้แก่ การร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า  การยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของสมาชิกสมาคม รวมกัน 5-6 ราย การรายงานผลการจำหน่ายของที่ระลึก  การรายงานผลการดำเนินคดีกับผู้โพสต์ลงในเว็บไซต์เฟสบุ๊กจนทำให้สมาคมได้รับความเสียหาย การรายงานสถานะทางการเงินของสมาคม การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน และการร่วมกันกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวันประชุมไว้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ให้ดูความเหมาะสมต่อไป 

            ในโอกาสเดียวกันนี้ นายชัยยันต์ ยอดคำ อดีตพาณิชย์จังหวัด หลายจังหวัด   ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอภารกิจของสมาพันธ์ฯ แบบสั้นๆ ให้คณะกรรมการทราบและจะได้มีการประสานงานกับสมาคมสมาพันธ์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/H6qEV

             วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงาน


Monday, November 6, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ลงพื้นที่แจ้งสิทธิประกันภัยและลงพื้นที่ประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ลงพื้นที่แจ้งสิทธิประกันภัยและลงพื้นที่ประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์             เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรัตติยา ฤกษ์จำนง ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.สิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะลงพื้นที่แจ้งสิทธิ์ประกันภัย ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และร่วมประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม อบต.ชอนไพร ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
              ทั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 16 ราย แบ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 6 คน ซึ่งรถกะบะเป็นรถที่มีประกันกัยไว้กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

               ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวของมูลนิธิร่มโพธิ์ เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/5jNi6

                วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน

Sunday, November 5, 2023

เปิดรับสมัครแล้ว นักศึกษาวิชาทหาร, ข้าราชการตำรวจ, ทหาร, พลเรือน และประชาชน เข้ารับการอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4/67 จำนวน 200 คน


เปิดรับสมัครแล้ว   นักศึกษาวิชาทหาร, ข้าราชการตำรวจ, ทหาร,  พลเรือน และประชาชน เข้ารับการอบรมหลักสูตร  จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3)  รุ่นที่ 4/67 จำนวน 200 คน


��  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม 256

� การส่งแบบฟอร์มการสมัคร

ข้าราชการทหาร และตำรวจ ให้ส่งที่หน่วยต้นสังกัด

ข้าราชการพลเรือน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ประชาชน,  

อสม. และนักศึกษา ให้ส่งที่ทำการปกครองอำเภอ 

หรือที่ทำการปกครองจังหวัด �

 � 20 ธ.ค. 66 การสัมภาษณ์ผู้สมัครในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

� 27 ธ.ค. 66 การสัมภาษณ์ผู้สมัครในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


� 10 ม.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือก 


� �  7 - 23 ก.พ.67 ห้วงการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 (กองบิน 41)   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  � หมายเหตุ  .-  � ผู้สนใจ ��  อยากสมัคร อบรมหลักสูตร  จิตอาสา 904  ภาค 3 ต้องทำยังไง ?  


� สามารถเข้ามาสอบถามรับทราบ ขั้นตอนการสมัคร และ Time Line การรับสมัคร  � สามารถ Add line  ตาม  QR code ข้างล่าง ได้เลย 


[ �� ]  เพียงสแกน QR Code บนภาพประชาสัมพันธ์ในโพสต์  � โอกาสก็จะเป็นของคุณ � สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร.  081-0878869  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ