Friday, February 24, 2023

ผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

       ผู้ตรวจราชการกระทรวงร่วมตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้าง

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย อ.เมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 17 ร่วมตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินของ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ร่วมให้ข้อมูลและร่วมให้ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ฯ

ในการนี้ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และผู้แทน นายก อบต.สะเดียงและบุคลากรของ อบต.สะเดียง ร่วมประชุมฯ ร่วมให้ข้อมูลฯ และร่วมในการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาฯ
ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1564455017398730/แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ