Saturday, June 10, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์​ประชุมชี้แจงโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

    


          สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์​ประชุมชี้แจงโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

           เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2566  นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์  นำคณะร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ​อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์​ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ​อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์​ โดยมีคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวนมาก
           อนึ่ง  โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566 ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2565  อันเป็นการประชาสัมพันธ์​การประกันภัยเชิงรุกในกลุ่มเยาวชน   โดยในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่ในการประชุมชี้แจงโครงการนี้แก่คณาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ​อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์​ ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีการซักถามปัญหาและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นที่ระลึกและรางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

            ติดตามข้อมูลโครงการ​อัจฉริยะยุวชนประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ​ลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/226197298482776

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​  https://m.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/922985342137298/?mibextid=Nif5ozสนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมขับเคลื่อนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

        


         สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมขับเคลื่อนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

           เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2566  นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์  นำคณะร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม โดยมีคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


           อนึ่ง  โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566 ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2565  อันเป็นการประชาสัมพันธ์​เชิงรุกในกลุ่มเยาวชน   โดยในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่ในการประชุมชี้แจงโครงการนี้แก่คณาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์​ ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีการซักถามปัญหาและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นที่ระลึกและรางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

            ติดตามข้อมูลโครงการ​อัจฉริยะยุวชนประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ​ลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/226197298482776

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​   https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/922973972138435/?mibextid=Nif5oz
สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์​ขับเคลื่อนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

 


          สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์​ขับเคลื่อนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566  นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์  นำคณะร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


           อนึ่ง  โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566 ได้ดำเนินการสืบเนื่องจากปี 2565 และปีก่อนหน้านี้มาหลายปี เนื่องจากส่งผลให้การประชาสัมพันธ์​เชิงรุกในกลุ่มเยาวชนบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี  โดยในปีนี้ได้มีการดำเนินการเป็นพิเศษ โดยขยายพื้นที่ในการประชุมชี้แจงโครงการนี้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์​ ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีการซักถามปัญหาและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นที่ระลึกและรางวัลสำหรับผู้ตอบคำถามให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

           ติดตามข้อมูลโครงการ​อัจฉริยะยุวชนประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ​ลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/922871902148642/?mibextid=Nif5oz

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/922884638814035/?mibextid=Nif5ozสนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ให้ความรู้​ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ สนง.ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์​

 


            สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ให้ความรู้​ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ สนง.ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

             ผอ.สนง.คปภ.เพชรบูรณ์​เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประภัย แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

           เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนการขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผอ.สนง.คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์   ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/922896505479515/?mibextid=Nif5ozWednesday, June 7, 2023

สมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทย จ.เพชรบูรณ์​จัดประชุมประจำเดือน พร้อมขยายและพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ ควบคู่การสร้างสายสัมพันธ์​เชื่อมโยงเศรษฐกิจ​การตลาด และการลงทุนระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับพันธมิตรระหว่างประเทศ เตรียมทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์​ และแขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว

 


สมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทย จ.เพชรบูรณ์​จัดประชุมประจำเดือน พร้อมขยายและพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ ควบคู่การสร้างสายสัมพันธ์​เชื่อมโยงเศรษฐกิจ​การตลาด และการลงทุนระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับพันธมิตรระหว่างประเทศ  เตรียมทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์​ และแขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว

           นายชัยยันต์​ ยอดคำ ประธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทย จ.เพชรบูรณ์​ จัดประชุมสมาพันธ์ sme ไทย จ.เพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมพรเสนารีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์​  และยังจัดกิจกรรมขยายผลการพัฒนาโครงสร้างสมาพันธ์ในระดับอำเภอ ควบคู่กับการขยายความสัมพันธ์เชื่อมโยงเศรษฐกิจการตลาดและการลงทุนระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้าน

           ในที่ประชุมมีคณะกรรมการและเครือข่ายพัฒนาสมาพันธ์ในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งการเข้าดูงานของคู่ค้าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์​อีกด้วย


          อนึ่ง การประชุมและจัดกิจกรรมนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์​น้ำฝน เบ้าทองคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏ​เพชรบูรณ์​ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ ร่วมประชุมและประสานงานในชุมชนอย่างใกล้ชิด  

          ทั้งนี้ มีความเห็นร่วมกันจากที่ประชุม ในการเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำ MOU กระชับความร่วมมือด้วยการลงนาม MOU ระหว่าง สมาพันธ์ฯ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​ จังหวัดเพชรบูรณ์กับแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

          ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่ เว็บ​ลิงค์  https://www.facebook.com/groups/732011088537430/permalink/829937305411474/?mibextid=Nif5oz

         

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ลิงค์

https://www.facebook.com/groups/732011088537430/permalink/829536778784860/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ