Saturday, February 25, 2023

กพพ.ติดอาวุธทางปัญญา คกข.หวังคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุด

 

กพพ.ติดอาวุธทางปัญญา คกข.หวังคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุด

           คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดปฐมนิเทศให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) หวังติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าครอบคลุมและสูงสุด          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม เซนทรารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษงานอบรมปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 โดยมี คพข.เขต 1 เชต 2 และ เขต 3 ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 50 คน
           นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวรายงานว่า สายงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค ได้มีการจัดงานอบรมปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 ภายใต้ภารกิจการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งมีกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน คือ คพข. ที่ กกพ. แต่งตั้งขึ้นจากผู้แทนผู้ใช้พลังงานที่มาจากเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานที่ประกาศ รวม 13 เขต เขตละไม่เกิน 11 คน รวม 143 คน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
          ผู้ช่วยเลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในช่วงที่ผ่านมา คพข. ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วจำนวน 3 รุ่น อย่างต่อเนื่อง สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 -(วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี) เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ให้คำปรึกษาเสนอแนะมาตรการด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงาน ต่อ กกพ. 

          นายนพพร กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานอบรมปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข) รุ่นที่ 4 ครั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ในกระบวนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ความรู้ด้านพื้นฐานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประกอบด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียน แนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีศึกษาเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต และถ่ายถอดประสบการณ์การทำงานของ คพข. กับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของ คพข. ให้เป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยในการจัดอบรมปฐมนิเทศ คพข. ในครั้งนี้กำหนดจัดใน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยในวันนี้เป็นการจัดอบรมปฐมนิเทศ คพข. ครั้งที่ 3 ในพื้นที่สำนักงาน กกพ.ประจำเขต 1 เขต 2 และ 3 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมร่วมกันระหว่าง คพข. สำนักงาน กกพ. ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดอบรมปฐมนิเทศ คพข. ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คพข.เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 50 คน          ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่ เว็บลิงค์  https://youtu.be/CkZ9dfh4nbc
     และ เว็บลิงค์
 https://web.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1566094427234789/
         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่
 https://web.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1566043950573170/

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ