Saturday, November 4, 2023

กรรมการในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานฯ ร่วมสังเกตการณ์ในการหารือร่วมมือกันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ให้บริการไฟฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน นายช่างของเทศบาล พร้อมทั้งผู้แทนของเจ้าของที่ดิน

 


กรรมการในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานฯ ร่วมสังเกตการณ์ในการหารือร่วมมือกันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ให้บริการไฟฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน นายช่างของเทศบาล พร้อมทั้งผู้แทนของเจ้าของที่ดิน          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโครงการพัชรรีสอร์ท ตำบลนางั่ว (ห่างจากถนนเส้นทางขึ้นอำเภอเขาค้อประมาณ 200 เมตร) ได้มีคณะบุคคลร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ดังกล่าวได้เคยมีไฟฟ้าใช้มาก่อน พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ มีบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

           สำหรับคณะบุคคลที่ร่วมปรึกษาหารือในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัชราวรรณ รักภู่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลนางั่ว นายชาติ วิกสิตโกมุท สื่อมวลชน ผู้ประสานงาน บุคลากรจากกองช่างซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลตำบลนางั่ว บุตรชายของเจ้าของที่ดินเดิม และคณะผู้เดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ในปัจจุบันอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีนายวันชัย ศรีเหนี่ยง และนางสาวชยาภรณ์ จันทร์พุทธา ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 (ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี รวม 6 จังหวัด) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

            ในโอกาสนี้ นายชาติ วิกสิทโกมุท ได้แนะนำให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ช่วยผู้จัดการไฟฟ้าฯ ผู้ใหญ่บ้าน และนายช่าง ได้รู้จักกันมากขึ้นจากนั้นได้เล่าถึงความคืบหน้าในการประสานงานกับผู้ใช้ไฟฟ้า เทศบาลตำบลนางั่ว สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ดำรงธรรมฯ และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดทั้งการแจ้งข้อมูลต่อคณะผู้บริหารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (จังหวัดลพบุรี) และการประสานงานทั้งหนังสือ และเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ตลอดทั้งแจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 ด้วย

            จากนั้น ผู้ช่วยผู้จัดการไฟฟ้าฯ ได้แจ้งเรื่องการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ความคืบหน้า ตลอดทั้งกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฯ และได้เปิดโอกาสให้ซักถาม ผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ซักถามในเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง จนเกิดความชัดเจน เข้าใจในหลักเกณฑ์ และคลายข้อสงสัย จึงแยกย้ายกันเพื่อเตรียมเอกสารสำหรับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป 


            อนึ่ง จากการสังเกตการณ์เบื้องต้นพบว่า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว แต่ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวอาจเข้าข่ายหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของการขอใช้ไฟฟ้าในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรร อย่างไรก็ตาม ได้มีการตรวจสอบจากทางราชการแล้ว พบว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร ตามกฏหมายของกรมที่ดิน จึงได้ยื่นเรื่องขอติดตั้งไฟฟ้าอีกครั้ง แต่เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าพบว่า มีให้ค่าจ่ายสูงมาก ผู้ขอใช้ไฟฟ้า จึงยุติเรื่องชั่วคราว ส่งผลทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเวลาเกือบ 10 ปี  

            ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/7BvO5 

และ เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/ehXFn

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/7BvO5

Friday, November 3, 2023

หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.36 จัดกิจกรรมเด่น “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง แนะนำแนวทางส่งมอบความหวัง” “จากพลทหารสู่นักเรียนนายสิบ”

 


หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.36 จัดกิจกรรมเด่น “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง แนะนำแนวทางส่งมอบความหวัง” “จากพลทหารสู่นักเรียนนายสิบ”


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 36 (มทบ.36) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให้ทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 รับฟังการแนะแนวชวนน้อง ๆ ทหารใหม่ เข้าสู่การเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดยได้เชิญ นักเรียนนายสิบ ธนาธิป สูนไทสง อดีตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2563 สังกัด ร้อย.มทบ.36 มาทำการแนะแนวการสอบนักเรียนนายสิบ (นนส.) พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เป็นพลทหารสู่เส้นทางการเป็นนักเรียนนายสิบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารใหม่ ในการรับราชการทหารต่อไป ณ ห้องเรียน ร้อย.มทบ.3  

  

         ติดตามคลิปประกอบข่าวส่วนหนึ่งได้ที่ เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/EB8OQ

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/a8DnY

           ขอขอบคุณ ภาพ/เนื้อหา จากทีมประชาสัมพันธ์ มทบ.36

           วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน


Thursday, November 2, 2023

มณฑลทหารบกที่ 36 จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ แผนกทหารบก และทหารเรือส่งหน่วยในพื้นที่ฯ รวมทหารเรียกเกณฑ์และผู้สมัครออนไลน์ รวม 569 นาย

 


มณฑลทหารบกที่ 36 จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ แผนกทหารบก และทหารเรือ ส่งหน่วยในพื้นที่ฯ รวมทหารเรียกเกณฑ์และผู้สมัครออนไลน์ รวม 569 นาย

           เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พลตรี วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และทหารกองเกินในการดำเนินการรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แผนกทหารบก ผลัด 2 และแผนกทหารเรือ ผลัด 3 ประจำปี 2566 โดยมี นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน พร้อมด้วย ทหารใหม่ ผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ เข้าร่วม


              ทั้งนี้ ตามเป้าหมายจะรับรายงานตัวและนำส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2566 หน่วยในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 36 (รวมทหารออนไลน์) จำนวน 764 นาย ณ อาคารเอนกประสงค์ ในค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

           การจัดพิธีดังกล่าว ได้จัดให้มีการรายงานตัว ตามระบบระเบียบที่จัดเตรียมไว้ ทั้งการตรวจร่างกายเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การจัดเต๊นท์นิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร การพบปะแสดงความยินดีต้อนรับ การให้ความมั่นใจในความปลอดภัย ตลอดทั้งโอกาสที่จะก้าวหน้าในทางราชการในวิชาชีพทหาร โดยมีคณะผู้ปกครองและญาติของทหารใหม่หลายท่าน มาร่วมรับทราบ และให้กำลังใจแก่บุตรหลานด้วย              สำหรับหน่วยทหารที่จะให้ทหารใหม่ เข้าฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่กองประจำการมีทั้งหมด 23 หน่วย ทั้งในหน่วยที่ตั้งปกติ และหน่วยโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ซึ่งมาจากทหารเรียกเกณฑ์ปี 2566 ผลัดที่ 2 และทหารร้องขอฯระบบออนไลน์ผลัดที่ 2/2566 รวมทั้งสิ้น 765 คน อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยในวันนี้แบ่งเป็นแผนกทหารบก มีทหารกองเกินจากการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มารายงานตัว จำนวน 449 นาย ทหารกองเกินจากการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร และจังหวัดอุตรดิตถ์ มารายงานตัว 22 นาย และแผนกทหารเรือ ซึ่งเป็นทหารกองเกินจากการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ มารายงานตัว 98 นาย รวมทหารกองเกินที่ต้องส่งเข้ารับราชการทหารกองประจำการในครั้งนี้ 569 นาย

             ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ได้ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยกับทหารใหม่ ตลอดทั้งผู้ปกครองและญาติของทหารใหม่ และยังให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย


             พล.ต.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผบ.มทบ.36 กล่าวว่า ปัจจุบันมีการปรับห้วงของการฝึกเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นพื้นฐาน ใช้ระยะเวลาการฝึก 6 สัปดาห์ เพื่อปรับบุคลิก ลักษณะท่าทางให้เป็นทหาร มีการฝึกจากเบาไปหนัก หลักสูตรที่ 2 คือการฝึกเฉพาะหน้าที่ ระยะเวลาการฝึก 3 สัปดาห์ และจะปล่อยให้กลับไปพบญาติ และเรียกกลับมา กรม กอง อีกครั้ง นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำในเรื่องสุขภาพร่างกาย ให้ฝึกทหารใหม่ไม่ให้มีการสูญเสียระหว่างฝึก เรามีการชี้แจงเน้นย้ำครูฝึก หากมีการละเมิดระเบียบที่ดูแลทหารใหม่ก็จะมีการลงโทษ
             " เราคิดเสมอว่าทหารที่เข้ามาใหม่คือลูกหลานของพี่น้องประชาชน เราจะดูแลเหมือนลูกที่มีความห่วงใย แต่ก็ต้องคงอยู่ในกฎกติกา และระเบียบวินัย สำหรับทหารใหม่ที่มีสภาพร่างกายยังไม่พร้อมเรามีทีมแพทย์เข้ามาดูแลและวินิจฉัย เพื่อให้การฝึกของทหารใหม่มีความปลอดภัย ระหว่างการฝึก เราจะสอดแทรกเรื่องการดูแลประชาชน การมีจิตอาสา ซึ่งทหารกองประจำการนอกจากจะได้รับเงินเดือนแล้ว จะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยมีโควตารับจากทหารกองประจำการ ถึงร้อยละ 80"


              ติดตามคลิปวีดีโอประกอบข่าวได้ที่เว็บลิงค์   https://shorturl.asia/4dMqb


              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/CEZ7b

               วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงาน


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (องค์คณะบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 10 พิจารณาแต่งตั้ง-ย้ายฯ หลายเรื่อง


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (องค์คณะบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 10 พิจารณาแต่งตั้ง-ย้ายฯ หลายเรื่อง


        เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 10/2566 โดยมี พลตำรวจตรี อารักษ์ อ่อนแย้ม เป็นประธานอนุกรรมการ และ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  


           สำหรับการประชุมในวันนี้ มีเรื่องประชุมเพื่อทราบและพิจารณาหลายเรื่อง ได้แก่ การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ตามมาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีในสถานศีกษา การอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทาง การศีกษา ตำแหน่งครู (กรณีการย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 การขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และการขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างและนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นมาประกาศขี้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 


          นอกจากนี้ ได้แก่ การขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศีกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศีกษา ระดับชำนาญการ

          อนึ่ง อ.ก.ค.ศ. หรือ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลที่สำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายที่แต่งตั้งตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีพระราชบัญญัติ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ สำหรับอนุกรรมการฯ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกอบด้วย พลตำรวจตรี อารักษ์ อ่อนแย้ม เป็นประธานอนุกรรมการ และ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ผู้แทน กศจ. นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอหรือผู้แทน นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้แทน ก.ค.ศ. นายสมชาย พันธ์ุควณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารบุคคล นายนิธิวิชย์ ภูรินินนาท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นางสมพร สถิตโกศล ครู นายวีรพล ธิกะ ผู้บริหารสถานศึกษา นายธงชัย วงศ์การอินทร์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยมีผู้ช่วยเลขานุการอีก 2 ท่าน คือ นายภพเดชา บุญศรี และนางน้อมจิตต์ หนูทอง


         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/XJydT          วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงาน

           นิธิวิชย์ ภูรินินนาท เนื้อหา/ภาพTuesday, October 31, 2023

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักฟังเพลง นักกิจกรรม ได้มาร่วมสัมผัสความสุขกันได้กับคอนเสิร์ต ในงานเทศกาลดนตรี “งานกอดหมอก แคมป์ เขาค้อ” ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นี้ ที่ ฟอเรสต์ ฮิลล์ 1 รีสอร์ท เขาค้อ

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักฟังเพลง นักกิจกรรม ได้มาร่วมสัมผัสความสุขกันได้กับคอนเสิร์ต ในงานเทศกาลดนตรี “งานกอดหมอก แคมป์ เขาค้อ” ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นี้ ที่ ฟอเรสต์ ฮิลล์ 1 รีสอร์ท เขาค้อ 

         “คอนเสิร์ตกอดหมอก แคมป์ เขาค้อ” เทศกาลดนตรี เคล้าไอหมอก ไลฟ์สไตล์แฟชั่นหนึ่งเดียวในเพชรบูรณ์ ในบรรยากาศแคมป์ปิ้ง บัตรราคาเพียง 990 บาท 

          อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นี้ ที่ ฟอเรสต์ ฮิลล์ 1 รีสอร์ท เขาค้อ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักฟังเพลง นักกิจกรรมมาร่วม “คอนเสิร์ตกอดหมอก แคมป์ เขาค้อ” เทศกาลดนตรี เคล้าไอหมอก ไลฟ์สไตล์แฟชั่นหนึ่งเดียวในเพชรบูรณ์ ในบรรยากาศแคมป์ปิ้ง กิจกรรม สนุกๆ อีกมากมาย

           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรม Livist เพชรบูรณ์ นายเกียรติ ตยาคีกุล ผู้จัดคอนเสิร์ตและศิลปินวง Pause ได้แถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ต เทศกาลดนตรี “กอดหมอก แคมป์ เขาค้อ” ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นี้ ที่ Forest Hills 1 Resort อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

          นายเกียรติ ตยาคีกุล กล่าวว่า เทศกาลดนตรี “กอดหมอก แคมป์ เขาค้อ” ครั้งที่ 2 นี้นั้นไม่ใช่เป็นเพียงเทศกาลดนตรี เคล้าไอหมอก แต่คือไลฟ์สไตล์แฟชั่นหนึ่งเดียวในเพชรบูรณ์ ในบรรยากาศแคมป์ปิ้ง ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของเขาค้อ กับวิวกังหันลมสุดอลังการ ในสภาพอากาศที่ดีที่สุดของปี รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน จะมอบเป็นทุนเพื่อร่วมทำบุญให้กับทางโรงพยาบาลเขาค้ออีกด้วย         โดยจะมี 15 ศิลปิน ที่จะมาขับกล่อมเสียงเพลง ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนท์คุณป้า, Greasy Café, ธีร์ ไชยเดช, ETC ,Earth Patravee feat. Bean Napason, Pause, อภิรมย์ปลานิลเต็มบ้าน, ดวงดาว เดียวดาย, Zero Hero, HED, Uncle Tree, ลานดอกไม้, Mongkol & Cherpitt และ จักรวาไลยนอกจาก Line up ศิลปินที่จะขึ้นมาสร้างความสนุก กันเต็มเวทีในปีนี้

          นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรม สนุกๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น Kod Market zone “ตลาดกอดหมอก” : ตลาดนัดรวมสินค้า Art & Craft, เสื้อผ้าวินเทจ และสินค้า handmade น่ารักน่าช็อป จาก local shop และ ร้านที่เราคัดเลือกขึ้นมามากมาย

       รวมทั้ง KOD FOOD ZONE: ที่เรา คัดร้านอาหารอร่อยหลากหลายมากมาย ในราคาน่ารัก จำหน่ายตลอดงาน และยังมี KOD ACTIVITIES ZONE โซนที่เปิดพื้นที่ต้อนรับ กิจกรรมสนุกๆ ที่จะมาแจมในงานได้ ไม่ว่าจะเป็นดูดวง อ่านไพ่ทาโรต์ กิจกรรมเอาใจสายมู Art & craft:workshop ศิลปะวาดภาพเหมือน วาดภาพสีน้ำภาพเขียนเทียน Body paint DIY handcraf

          เช่น ทำเชือกสร้อยข้อมือ Yoga retreat, Zumba dance Massage Zone -นวดเท้า-คอบ่าไหล่ Playground space จุดถ่ายรูปน่ารัก ๆ ภายในงานมากมาย และสุดท้ายด้วย CAMP ZONE : สำหรับคนที่ชอบสายแคมป์ ที่เรามีทั้งพื้นที่ให้เช่า และเช่าพื้นที่พร้อมเต้นท์บริการ ดังนั้น อยากให้ชาวเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงได้มีงานดนตรีที่มีกิจกรรมดีๆ เป็นสีสันให้กับพื้นที่ ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และชุมชน

          นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการซื้อบัตร ติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/kodmhokcamp/

       * เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 110 cm. เข้างานฟรี!* Pet friendly event - สัตว์เลี้ยงเข้าได้ทุกโซน (สุนัขและแมว) สอบถามการเช่าเต๊นท์ที่พัก / ลานกางเต๊นท์ หรือ ออกร้านขายสินค้าในงานได้ทาง inbox พร้อม ติดตามอัพเดตตารางการโชว์ศิลปิน และกิจกรรมต่างๆในงาน ทางเพจ และ IG kodmhok_camp_kaokho .

      ติดตามบรรยากาศการแถลงข่าวตัวเป็นๆ พูดได้ คุยได้ ย้อนหลัง ได้ที่นี่ เว็บลิงค์  

        https://shorturl.asia/Y5xep/

      ติดตามประมวลภาพการแถลงข่าวได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/2KbTd

       วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน

Monday, October 30, 2023

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ประชุมขับเคลื่อนเพื่อช่วยผู้ใช้ไฟฟ้า ครั้งที่ 7/2566

 


คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ประชุมขับเคลื่อนเพื่อช่วยผู้ใช้ไฟฟ้า ครั้งที่ 7/2566 

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.ห้องประชุมสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในการช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายอดิศักดิ์ ทองทรง ประธานกรรมการ และกรรมการเข้าร่วมการประชุม

                  สำหรับเรื่องที่ประชุมประกอบด้วยระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ คือ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2566 (ครั้งที่ 6)
                  ทั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม คพข. ครั้งที่ 6/2566 การทบทวนข้อกฎหมาย และระเบียบ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (หมวดที่ 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส่วนที่ 3 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต และระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  


                  นอกจากนี้ยังมีเรื่องขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ คพข. ตามระเบียบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนมาตรา 100 และ 103 (มาตรฐาน ISO 9001 : 2015) และเรื่องร้องเรียนของนายธนัตถ์ศรัณย์ แสนล้อม กรณี ค่าไฟฟ้าสูงผิดปกติ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี

                  

                 ในโอกาสเดียวกันนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ แผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การถอดบทเรียนการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้ใช้พลังงาน ของฝ่าย สค. และเรื่องร้องเรียนของนายชาติ วิสิตโกมุท กรณี ความเดือดร้อนของประชาชน ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

                 ติดตามคลิปการประชุมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์   https://shorturl.asia/4BraD

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/a9YCQ

                  วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงานสนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ