Friday, February 24, 2023

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้นำชุมชน และประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ "ราชสีห์ เกม 2566" อลังการ

 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้นำชุมชน และประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ "ราชสีห์ เกม 2566" อลังการ        เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ผู้นำชุมชน และประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ "ราชสีห์ เกม 2566" กล่าวรายงานโดย นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอทุกอำเภอ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ บุคลากรของ อบจ.เพชรบูรณ์ กำนัน ผญบ.ฯลฯ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ
ในการนี้ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฯ ผู้บริหาร อปท. ร่วมพิธีฯ ร่วมกิจกรรม และร่วมสนับสนุน การแข่งกีฬาฯ

ติดตามภาพส่วนหนึ่งได้ที่ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1565829830594582/

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ