Tuesday, October 24, 2023

จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 ร่วมรับทราบและพิจารณาหลายเรื่อง โดยมีการย้ายครูรอบที่ 2 ด้วย


 


จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 ร่วมรับทราบและพิจารณาหลายเรื่อง โดยมีการย้ายครูรอบที่ 2 ด้วย         เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 9/2566  โดยมีเรื่องสำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายข้าราชการครูรอบที่สอง ที่มีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายได้หลายท่าน
        สำหรับเรื่องการประชุมประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  1) ขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนครูและบุคคลากรทางการศีกษาตำแหน่งบุคคลากรทางการศีกษาอื่น ตามมาตรา38(ค) ครั้งที่ 2   2) ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศีกษา  และ 3) ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา ตำแหน่งครู กรณีย้ายปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 

          4) ขออนุมัติย้าย ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษาตำแหน่งครู โดยการต้ดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในสถานศีกษาแห่งใหม    5) ขออนุมัติบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย   6) ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที 1และ2เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษามีวิทยะฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษผ่านระบบ DPA

            7) ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา มีวิทยะฐานะชำนาญการเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบDPA  8) 8) ขอความเห็นชอบไม่อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคคลากรางการศีกษา ครูชำนาญการพิเศษผ่านระบบPDA     9) ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคคลากรทางการศีกษา ครั้งที 2 (1ตุลาคม 2566)

   

            10) การดำเนินการตามมติ.ก.ค.ศ.  11) ขออนุมัติย้าย ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีพิเศษ)  12) การคัดเลือกนักศีกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 รอบที่ 1จำนวน 20 ตำแหน่ง

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์   https://shorturl.asia/5EMGC

            วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงานMonday, October 23, 2023

ชาวเพชรบูรณ์ปลื้มบริษัททีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง จัดกิจกรรม CSR ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน มอบทุนการศึกษา สนับสนุนหลอดไฟโซล่าเซลล์ เครื่องคอมพิวเตอร์

 


ชาวเพชรบูรณ์ปลื้มบริษัททีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง จัดกิจกรรม CSR ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน มอบทุนการศึกษา สนับสนุนหลอดไฟโซล่าเซลล์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

       เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 นางวรดา ชำนาญพืช กรรมการบริหารบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการ 4/77 ปีที่ 14“ ซ่อมแซม สานฝัน ปันความรู้ สู่บ้านเกิด ณ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง. ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

       โดย มีนางแววตา บุญเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พนักงานบริษัททีบีเคเค(ประเทศไทย) จำกัดร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

         นางวรดา ชำนาญพืช กรรมการบริหารบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ 4/77 ปีที่ 14“ซ่อมแซม สานฝัน ปันความรู้ สู่บ้านเกิด” ปีนี้ เป็นปีที่ 14 ทางบริษัทได้พิจารณาโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในชนบทที่ขาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน ทางบริษัทจึงเข้ามาพัฒนาสนับสนุนโรงเรียน จากแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และจากการหารายได้ ด้วยการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลฯ เพื่อนำรายได้มาสมทบทุน ในการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 238,390 บาท


        โดยดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับตัวอาคาร และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของ นางสาวชนมณี นพนนท์กุล พนักงานบริษัททีบีเคเค แผนก GA ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดเมืองนอนอีกด้วยต่อพนักงานในองค์กร


         เป็นโครงการที่ทางบริษัททีบีเคเคได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงการที่ภาคธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม มีเป้าหมายดำเนินการใน 4 ภาค 77 จังหวัด “ซ่อมแซม ร่วมสร้างและบริจาคสิ่งของ”  

         ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยพิจารณาสถานที่ ที่เป็นถิ่นฐานของพนักงานบริษัทรวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดของพนักงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย การรู้จักให้ การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยไม่พึ่งพายาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ ผ่านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมซ่อมแซม สานฝัน ปันความรู้ กิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติดและการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจังหวัดที่ 14 ของการดำเนินงาน    

         ด้านนายภาคภูมิ บุญชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน 199 คน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน อาคารเรียนมีเพียงแค่ 4 หลัง และบางอาคารมีอายุการใช้งานที่นาน เกิดสภาพชำรุดทรุดโทรมเกรงจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรีย

          ในโอกาสที่ทางบริษัททีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำกิจกรรม CSR ได้ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนไม้เดิม จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 190,800 บาท มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน “เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” จำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท สนับสนุนชุดหลอดไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 30 ชุด เป็นเงิน 17,590 บาท มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ยามาเซน จำกัด จำนวน 10 ชุดและบริจาคสิ่งของอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

         ทั้งนี้ กิจกรรม CSR ในครั้งนี้ ของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่มุ่งหวังสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับพนักงานในการเป็นผู้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ และจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และน้อง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่สร้างคนดีและมีคุณภาพที่จะมาพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

         วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน


สหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่าง จัดประชุมครั้งที่ 1/2566 ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับทราบและพิจารณาเรื่องสำคัญ

 สหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่าง จัดประชุมครั้งที่ 1/2566 ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับทราบและพิจารณาเรื่องสำคัญ

           เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 สหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ ปรียาภรณ์วิวดี รีสอร์ต อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเรื่องสำคัญแจ้งให้ที่ประชุมทราบและร่วมพิจารณาหลายเรื่อง สำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นการขับเคลื่อนครั้งแรกของปี 2566 หลังไม่ได้ขับเคลื่อนมานาน         การประชุมเริ่มในเวลา 13.00 น.โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ 1) ความเคลื่อนไหวและการดำเนินการในระยะต่อไปของ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .........โดยนายเรือน สิงห์โสภา อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... วิทยากร โดยนายประชัน จันทระวังยศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธิการการศึกษาฯ สภาผู้แทนราษฎรและรองประธานคณะทำงานการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา วุฒิสภา 2) การจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา วิทยากร ผอ.ศิรีภพ เพ็ชรเกตุ เลขานุการคณะทำงานการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษากับการปรับปรุงปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

             ส่วนเรื่องที่ 3) ความเคลื่อนไหวการดำเนินการเสนอกฎหมายข้าราชการบำเหน็จบำนาญ โดยคณะของ ดร.ทนง ทศไกร ประธานสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญภาคเหนือ ได้แก่ 3.1 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่....) พ.ศ...... 3.2 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่....) 3.3 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่.. พ.ศ.........)

            สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เป็นการขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา          และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การแสดงมุทิตาจิตผู้นำองค์กรครูภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดที่เกษียณอายุราชการ ปืงบประมาณ 2566 เสร็จสิ้นการประชุม

          อนึ่ง ในเวลา 17.00 น. เป็นจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ผู้นำองค์กร โดยรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และร่วมแสดงมุทิตาจิต ประกอบด้วยคุณครูเสมอ นาสอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผอ.สมศักดิ์ พ่วงพร จังหวัดพิจิตร ผอ.เรือน สิงห์โสภา จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการจากจังหวัดกำแพงเพชร

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6855638477815789/?mibextid=Nif5oz

               วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน


Sunday, October 22, 2023

คณะกรรมการชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม จัดประชุมครั้งที่ 2 ณ รร.หล่มเก่าพิทยาคม โดยขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญหลายเรื่อง และได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากผู้มีเกียรติ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบลมาร่วมงานจำนวนมาก

 


คณะกรรมการชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม จัดประชุมครั้งที่ 2 ณ รร.หล่มเก่าพิทยาคม  โดยขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญหลายเรื่อง  และได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า นายอำเภอหล่มเก่า ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และผู้มีเกียรติ ทั้งระดับอำเภอและตำบลมาร่วมงานจำนวนมาก

   เพชรบูรณ์-ชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเครือข่ายบริษัทห้างร้าน เดินหน้าขับเคลื่อน ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีของท้องถิ่น อันเป็นมรดกของท้องถิ่น สานต่อจากรุ่นสู่รุ่น    

             เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. ที่​ห้องประชุม​ศูนย์พัฒนาคุณธรรม​ จริยธรรม​โรงเรียน​หล่มเก่าพิทยาคม  นายเสกสรร  กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานการประชุม ชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม และ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะกรรมการชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม กับ ฝ่ายปกครอง คณะสงฆ์ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเครือข่ายบริษัทห้างร้าน

         พร้อมด้วย พระครูอนุรักษ์​ พัชรธรรม เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า พระครูวินัญ​ คุณโสภณ เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า-น้ำหนาว (ธ) พระครูปริยัติ​  พัชรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า พระครูอมร วัชรคุณ เจ้าคณะตำบลศิลา–นาซำ (ธ)  นางพรทิพย์ เจริญจิตร รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า ประธานชมรม นายเกรียงศักดิ์ อู่สุวรรณ ผู้ช่วย ส.ส.บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ รองประธานชมรม  นายบุญช่วย ทองเถาว์ ข้าราชการบำนาญ

       โดยมีนางวาสนา  ธีรนิติ ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอหล่มเก่า นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  นายอภินันท์​ มุสิกะพงษ์​ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์​ และ คณะกรรมการจากทั้ง 13 คณะ กว่า 50 คน จากทุกภาคส่วน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และ ประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          ติดตามคลิปส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/ZXx3f

       ติดตามชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/ZPJE2

       ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/iP0C6

       วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ