Tuesday, July 2, 2024

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

 สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์    

   เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกองตรี พรพงษ์ ไหมแพง ชาญชัยภัครธากูร นายอำเภอบึงสามพัน  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพชรรัตน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม บริษัทประกันภัย, คุณครูและนักเรียนแกนนำ, และนักเรียนผู้เข้ากิจกรรม หลังพิธีเปิดได้มีการบันทึกภาพร่วมกัน  หลังการบันทึกภาพ ได้มีพิธีมอบหมวกกันน็อค  และการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
          จากนั้น สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  ตามด้วยนางสาวนิปุณ  วงศ์เสนา เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความรู้ด้านการประกันภัย หัวข้อที่ 1 บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. และหัวข้อที่ 2 การประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
         กิจกรรมถัดมาเป็นการให้ความรู้ โดยวิทยากร นายอารี  ศรีทองเพ็ชร ผู้อำนวยการบริหารงานลูกค้า บริษัท สยามสไมล์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อที่ 3 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน หลังจากนั้นนายจิราธิป วงษาวดี เจ้าของสำนักงานตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความรู้หัวข้อที่ 4 การประกันชีวิต
         ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการแบ่งหน้าที่เพื่อจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้ โดยมีการแนะนำคณะวิทยากรต่าง ๆ ได้แก่  สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์  พ.ต.ท.กรเอก คำวิเศษ รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์   เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดเพชรบูรณ์  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และบริษัท สยามสไมล์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


         สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ในช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. มีการจัดกิจกรรมเข้าฐานความรู้ด้านการประกันภัย 6 ฐาน ดังนี้  ฐานที่ 1 “คปภ. ที่พึ่งยืนหนึ่ง…เรื่องประกันภัย”  ฐานที่ 2 “ประกันภัย พ.ร.บ. ซ่อมคน…ไม่ซ่อมรถ”  ฐานที่ 3 “นักเรียนปลอดภัย…ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ”  ฐานที่ 4 “ประกันชีวิต…ชีวิตที่ออกแบบได้” ฐานที่ 5 “ขับขี่ปลอดภัย…รักษาวินัยจราจร” และ ฐานที่ 6 “DDD…Don't Drive Drunk เมาไม่ขับ” โดยมีวิทยากรนักเรียนแกนนำและคณะครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมดำเนินการ และมีสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์, หน่วยงานภาคีเครือข่าย และภาคธุรกิจประกันภัย เป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนประจำฐาน  

          และในช่วงท้าย เวลา 15.00 – 15.30 น. ได้สรุปกิจกรรมฐานความรู้ และปิดกิจกรรม 

           อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ด้านการประกันภัย โดยมีโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) เพื่อผลักดันการปลูกฝังความรู้ขั้นพื้นฐาน ด้านการประกันภัย ในรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ ที่ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและสามารถนำความรู้ด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดในชุมชนให้ตระหนักและทราบถึงประโยชน์ของความสำคัญ ของการประกันภัยและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการใช้ชีวิต รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้เติบโต มั่นคง และยั่งยืน 

      ทั้งนี้ โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ ได้สมัคร เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย  ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อประกวด  “โรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยดีเด่น”  จึงทำให้มีกิจกรรมในวันนี้ขึ้น

      ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์

 https://shorturl.asia/s8r7W
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันจันทร์ที่ 1กรกฏาคม 2567

 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันจันทร์ที่ 1กรกฏาคม 2567


         เมือวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00น. ณ สนามโรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมืองเพชรบูรณ์  นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมาย นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย ดร.ไท พานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะเป็นผุู้ประสานการดำเนินการ
        ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวรายงานถึงกิจการลูกเสือ จ.เพชรบูรณ์ มีผลดำเนินการในภาพรวม ได้แก่

   1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนลูกเสือ/เนตรนารี ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

   2) จัดหน่วยลูกเสือของสถานศึกษา กลุ่มลูกเสือ 78 กลุ่ม กองลูกเสือ 142 กอง

   3) ส่งเสริมสนับสนุนครู/บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาวุฒิทางลูกเสือให้สูงขึ้น และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 528คน และ

   4) จัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 51หน่วย มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 99 คน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 2,655 คน     การจัดงานในวันนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผอ.กองลูกเสือสถานศึกษา ผู้แทน ผบ.มทบ.36 ผู้แทน ผบ.พล.ม.1 และลูกเสือ/เนตรนารีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีฯ

     ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/HmFux
Monday, July 1, 2024

ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานธุรกิจเกษตรแปรรูป ที่ไร่กำนันจุล สามแยกวังชมภู เพชรบูรณ์

 ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานธุรกิจเกษตรแปรรูป ที่ไร่กำนันจุล สามแยกวังชมภู เพชรบูรณ์


        เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567  สมาพันธ์ sme ไทย จ. เพชรบูรณ์ โดยนายชัยยันต่ ยอดคำ พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและสัมมนางานด้านธุรกิจเกษตรแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ.พิจิตร โดยมีเป้าหมายในการสร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมเครือข่ายธุรกิจของเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน(แบบคลัสเตอร์นวัตกรรม)

         ทั้งนี้  ในเวลาประมาณ 13.00 น. นายชัยยันต์ ยอดคำ ประธานสมาพันธ์ SME จ.เพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับชาวพิจิตรที่เดินทางมาศึกษาดูงาน หลังจากนั้นที่ปรึกษา ได้แนะนำผู้ดูงาน แจ้งความเป็นมา วัตถุประสงค์การดูงาน ลำดับต่อมาประธานคลัสเตอร์ฯ แนะนำคลัสเตอร์ฯ และคณะกรรมการฯ  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารไร่กำนันจุล ได้นำเสนอเรื่องราวของไร่กำนันจุล โดยการนำชมสไลด์แนะนำกิจการ และความเป็นมาของไร่กำนันจุล ได้บรรยายเพิ่มเติมสไลด์ ตลอดทั้งเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการริเริ่มก่อตั้ง / การต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยศรัทธา แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม สร้างงาน-อาชีพ-รายได้ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความภาคภูมีใจของผู้ก่อตั้ง และทีมงานบริหาร แนวทางพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีคุณค่าอย่างยาวนาน แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กว้างไกล แนวทางการถ่ายทอดธุรกิจสู่ยุคลูกหลาน โดยยังสืบสานอุดมการณ์ไว้ได้  โดยในช่วงสุดท้ายเป็นการซักถาม-ตอบข้อสงสัย โดยคณะศึกษาดูงานได้กล่าวขอบคุณทีมผู้บริหารไร่กำนันจุล และผู้นำชมกิจการ และได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมอะเดย์อินน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำกิจกรรมตามกำหนดการต่อไป

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/732011088537430/permalink/1049634436775092/?mibextid=Nif5oz

Sunday, June 30, 2024

สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงผลงานประจำเดือนมิถุนายน 2567

 สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงผลงานประจำเดือนมิถุนายน 2567


          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งมีสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักข่าวเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวฯ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบปี 2567 โดยมีการแถลงข่าวผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ ได้แก่           �ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ในส่วนของเรื่องคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติชี้มูลความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เท็จ

          �ด้านปราบปรามการทุจริต คำพิพากษาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 4 เรื่อง

          �ด้านป้องกันการทุจริต ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงการประกาศสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง)            ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงท้ายของการแถลงข่าวฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สอบถามและสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ

            ข้อมูลประกอบการแถลงข่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่อีกทางหนึ่ง https://shorturl.asia/bcglF


คณะนิเทศได้นิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ของอำเภอศรีเทพ ณ ห้องประชุม อบต.ประดู่งาม

 คณะนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ นิเทศที่อำเภอศรีเทพ ณ อบต.ประดู่งาม


         เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะนิเทศได้นิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย  ของอำเภอศรีเทพ  ณ ห้องประชุม อบต.ประดู่งาม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปฏิทินการนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567​        อนึ่ง งการนิเทศ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมให้กำลังใจ ซักถามปัญหาหรืออุปสรรค  นำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำ การเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ กำหนดลงพื้นที่เยี่ยมชม ศพด.ต้นแบบ  และแนวทางสนับสนุนงบประมาณ            ติดตามภาพบรรยากาศการประชุมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1852248725286023/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ