Saturday, May 18, 2024

มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะจัดพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้ "โครงการรวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์ พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะจัดพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้ "โครงการรวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์ พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567           เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 พลตรี วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรมตามโครงการ "รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567 ณ บริเวณซุ้มประตูเมือง (ใกล้กับธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรบูรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

         การเปิดงานดังกล่าว มีมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงาน กสทช. เขต 33 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ และบริษัทผู้ประกอบการ สายสื่อสารทุกบริษัท ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย AMN 3BB True Dtac UlH Interjntink Symphonjy Mss Cabte TV องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง มูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์ และบริษัท ห้างร้าน แมคโค โลตัส บิ๊กซี และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่เมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม


         สำหรับเส้นทางในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ฯ ครั้งนี้ มี จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 1) ถนนสันคูเมือง จากซุ้มนครบาล - แยกหอสมุด ระยะทาง 1.1 ก.ม. 2) ถนนบุรกรรมโกวิท แยกยาสูบ - แยกวัดทุ่งสะเดียง ระยะทาง 1.2 ก.ม. 3) ถนนศึกษาเจริญ วงเวียน้ำพุ - แยกวงเวียนเขาค้อ/เขาทราย ระยะทาง 500 เมตร 4) ถนนพระพุทธบาท แยกไปรษณีย์เก่า - แยกโรงจำนำ ระยะทาง 400 เมตร และ 5) ประตูหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง ถึง แยกบูรพา ระยะทาง 4 ก.ม. รวมระยะทาง 7.2 กิโลเมตร  

         ส่วนกำหนดเวลาของโครงการมีกำหนด 22 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อรื้อถอนสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน และจัดเก็บสารสื่อสารที่ใช้งานให้มีระเบียบเรียบร้อยตามมาตฐาน ของการไฟฟ้ส่วนภูมิภาค สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้แก่บ้านเมือง สร้างความปลอดภัย ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทั้งสองทางเกิดความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว

         สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ร่วมกันสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ กำลังคน อาหาร น้ำดื่ม ในการดำเนินการ ทำให้เสร็จลุล่วงตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ทุกปราการ

          ติดตามประวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/7680108682035427/?mibextid=Nif5oz

Friday, May 17, 2024

กองทุนเงินออมแห่งชาติขับเคลื่อนงานและขยายเครือข่ายให้ความรู้ความเข้าใจที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 กองทุนเงินออมแห่งชาติขับเคลื่อนงานและขยายเครือข่ายให้ความรู้ความเข้าใจที่จังหวัดเพชรบูรณ์        เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. และอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2567 โดยมี กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการออมและสมาชิกสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารการคลังจังหวัด ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และตัวแทน กอช.ประจำหมูบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ


           ในช่วงพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ได้มีการแนะนำผู้มาร่วมงาน อาทิ นางจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ​ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการออม​และสมาชิกสัมพันธ์​  นางรุ้งลาวัณย์  ชวนเกิดลาภ  คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้เกี่ยวข้องพบปะผู้เข้าร่วมประชุม   จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติได้บรรยายพิเศษสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออม สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  ต่อมาผู้แทนสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาวัตถุประสงค์และการดำเนินการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วย

           ติดตามคลิปบรรยายให้ความรู้ส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://fb.watch/s6NanmUQNB/?mibextid=Nif5oz


           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1824237104753852/?mibextid=Nif5oz

Sunday, May 12, 2024

ประกาศแล้ว ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.รร.และ ผอ.รร.แจงรายละเอียดการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พร้อมให้รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นี้

 ประกาศแล้ว ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.รร.และ ผอ.รร.แจงรายละเอียดการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พร้อมให้รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นี้          นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ลงนามในประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2567  ความส่วนหนึ่งว่า           "ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 และประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 27 เมษายน 2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติประสบการณ์ และผลงาน และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 นั้น
            บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ ผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาคจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้"

          ในประกาศดังกล่าวได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการกำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ สพป.เพขรบูรณ์ เขต 1 ตามรายชื่อและลำดับที่กำหนดด้วย  นอกจากนี้ ยังแจ้งถึงข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่  การประเมินผลกาีปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิ์และวิธีการของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะขอดูคะแนนผลการสอบในแต่ละภาคของตนเองด้วย  

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1820583265119236/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ