Wednesday, August 9, 2023

สนง.ศึกษาธิการ​ จ.เพชรบูรณ์​จัดกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยจัดพัฒนาเด็กด้านการสื่อสารและประชุมถอดบทเรียนจากผู้ทำหน้าที่ อส.ศธ.

 


สนง.ศึกษาธิการ​ จ.เพชรบูรณ์​จัดกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยจัดพัฒนาเด็กด้านการสื่อสารและประชุมถอดบทเรียนจากผู้ทำหน้าที่ อส.ศธ.   

           เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์​ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการสื่อสารและกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำหน้าที่ของอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ​ (อส.ศธ.) ณ ห้องประขุมโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)​ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์​


             สำหรับการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)​ ในวันนี้ มีทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ในเรื่องของการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.ถึง 14.30 น. และจัดกิจกรรมร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนการทำงานในตำแหน่งอาสาสมัครกระทรวง​ศึกษาธิการ​ หรือ อส.ศธ. จนแล้วเสร็จในเวลา 16.00 น.

           อนึ่ง อาสาสมัครกระทรวง​ศึกษาธิการ​ หรือ อส.ศธ. นี้ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) โดยเปิดรับผู้สูงอายุ รวมทั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือคณะกรรมการสถานศึกษา หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เข้ามาช่วยงานด้านการศึกษา สอนอาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพหรืออาชีพเสริมทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 


            ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​ (ศธ.)​ได้จัดงานเปิดตัว “อาสาสมัครผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)” สร้างคุณค่ากลุ่มผู้สูงวัย ตั้งเป้า 30,000 คน ดึงช่วยงานการศึกษาทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายละเอียดของโครงการจากคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ที่เป็นผู้นำเสนอให้ทราบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ติดตามรายละเอียดของข่าวการเปิดตัวได้ที่เว็บ​ลิงค์​ https://ops.moe.go.th/360elderly-volunteers-moe/

             ติดตามประมวลภาพการจัดกิจกรรมได้ที่เว็บ​ลิงค์​ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6584830984896541/?mibextid=Nif5oz

              วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/ภาพ 

               ขอขอบคุณ สนง.ศึกษาธิการ​ ฯ เอื้อเฟื้อข้อมูล

Tuesday, August 8, 2023

นายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์​นำคณะร่วมประชุม​สหพันธ์​ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ จ.พะเยา

 

นายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์​นำคณะร่วมประชุม​สหพันธ์​ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ จ.พะเยา

           เมื่อวันจันทร์​ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายประดิษฐ์​ บุญยอด นายกสมาคมข้าราชการบำนา​ญ​เพชรบูรณ์​นำคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดเพชรบูรณ์​ ประกอบด้วยนายบุญเสริม สิงห์ทอง ฝ่ายสิทธิ์​ประโยชน์สมาคม  นายวีระยุทธ วงศ์อุ้ย ประชาสัมพันธ์​สมาคม และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง เลขานุการสมาคม ร่วมการประชุมกับคณะกรรมการและสมาชิกสหพันธ์​ข้าราชการ​บำนาญภาคเหนือ (ส.บ.น.)​ 16 จังหวัด ณ หอประชุมสหกรณ์​ออมทรัพย์​ครู​พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีเรื่องร่วมรับทราบ และร่วมพิจารณา​ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกหลายเรื่อง

         
            ก่อนการประชุมได้มีการกล่าวต้อนรับ และเชิญชวนให้รับชมคลิปประชาสัมพันธ์​การท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในส่วนของจังหวัดพะเยา  ตามด้วยการแสดงรีวิวประกอบเพลง ซึ่งขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ แอ้ด คาราบาว  โดยมีชาวข้าราชการบำนาญสตรี จากพะเยาเป็นผู้แสดง   จากนั้นเป็นการกล่าวรายงานของประธานสมาพันธ์​ข้าราชการบำนาญพะเยา ต่อนายนายชุมพล คำปา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์​ออมทรัพย์​ครูพะเยา จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม          จากนั้นเป็นการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดย ดร.ทนง  ทศไกร ประธานสหพันธ์​ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด ตามระเบียบวาระที่กำหนด จนเสร็จ​สิ้นในเวลา 16.30 น. โดยหลังการประชุมได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนของแต่ละจังหวัด และมีการรับประทานอาหารร่วมกันก่อนแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา


           สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ครูลำปาง จำกัด 

            จากนั้นเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง คือ 1) รายงานการรับจ่ายเงินสหพันธ์​ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด   2) เรื่องการจัดรูปแบบกลุ่มจังหวัด ออกเป็น 4 กลุ่ม  และ 3) เรื่องจากศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการบำนาญ โดยนายสรศักดิ์ อ้วนลา และ 4) เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในช่วงที่ผ่าน โดยนายประชัน จันระวังยศ

 

              ส่วนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มี 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การขอตกเบิกเงิน ชคบ.ย้อนหลังให้กับผู้ที่ลาออกจาก กบข. ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการต่อไปกับรัฐบาลชุดใหม่  2) การขอให้ปรับเงิน ชคบ.ให้สมาชิกบำนาญที่ไม่ได้ปรับมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี 2557  ที่ประชุมมีมติให้ขอให้เสนอรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป  3) การแก้ไข พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ  ที่ประชุมมีมติให้ขอให้รัฐบาลชุดใหม่บรรจุเรื่องการจ่ายเงิน ชคบ.เข้าใน พ.ร.บ.ผู้สูงอายุด้วย  และ 4) การขอปรับสูตรการคำนวณบำเหน็จบำนาญใหม่ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น โดยเปลี่ยนตัวหาร 50 เป็นตัวหาร 30 แทน เนื่องจากเวลารับราชการเป็น 30 ปีโดยส่วนใหญ่ ที่ประขุมมีมติให้นำเสนอรัฐบาลใหม่ต่อไป 5) การเสนอชื่อบุคคลร่วมนำเสนอ ประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องประโยชน์สมาชิก ที่ประชุมเสนอให้ประธานจังหวัดแต่ละจังหวัดให้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง พร้อมกับให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนำเสนอชื่อข้าราชการประจำการ เพื่อช่วยประสานงานร่วมด้วยต่อไป และ 6) การคัดเลือกรองประธานสหพันธ์​ฯ ตามกลุ่มจังหวัด ทั้ง 4 กลุ่ม  ซึ่งผู้ได้รับการเสนอชื่อมี 4 ท่าน โดย 1 ใน 2 นั้น ได้แก่ นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ จากอุตรดิตถ์ และนายบุญเสริม สิงห์ทอง จากจังหวัดเพชรบูรณ์​              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง​ได้ที่​เว็บลิงค์  https://m.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6580609345318705/?mibextid=Nif5oz

              วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/ภาพ 

Sunday, August 6, 2023

นายกสมาคมฯบำนาญนำคณะสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าปรึกษาหารือประธาน และที่ปรึกษาสหกรณ์ฯเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูชีวิตสมาชิก

 


นายกสมาคมข้าราชการบำนาญนำคณะข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์​ครูเพชรบูรณ์​ จำกัด เข้าปรึกษาหารือประธาน กรรมการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์​ครูเพชรบูรณ์จำกัด เพื่อร่วมระดมแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาการขอกู้เงินสามัญสำหรับผู้ประสบปัญหาหนี้สินและเพื่อฟื้นฟูชีวิตสมาชิก
           เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายประดิษฐ์ บุญยอด นายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายบุญเสริม สิงห์ทอง กรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ที่ประโยชน์ นำคณะข้าราชการบำนาญที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์และประสบปัญหาการขอกู้เงินสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าปรึกษาหารือกับนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานคณะกรรมการฯ นายสมหมาย อ่อนน้อม รองประธานคณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบไปด้วย นายธวัช กงเติม นายสุพิน นุชรอด และนายนเรศ น้อยเอี่ยม ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด
         การปรึกษาหารือดังกล่าว ได้มีการเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างกว้างขวาง อาทิ การจัดตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา การพิจารณาช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้บริการที่ดีและบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้เดือดร้อน การลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ การขยายงวด การชำระหนี้ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีหนี้สินจากการค้ำประกันผู้อื่น การถูกฟ้องร้องหรือบังคับคดียึดทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้จะได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6575714029141570/?mibextid=Nif5oz

         วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/ภาพ

          ขอขอบคุณ​  อ.หนึ่งฤทัย เอื้อเฟื้อข้อมูล

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ