Tuesday, January 9, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) 3 (นครสวรรค์) ประชุมร่วมกับ กฟภ. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) 3 (นครสวรรค์) ประชุมร่วมกับ กฟภ. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

         เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566    คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) 3 นครสวรรค์ (คพข.เขต 3)  ร่วมกับคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี (กฟภ.จังหวัดสิงห์บุรี) และ กฟภ. ในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ จัดประชุมหารือแนวทางการทำงาน 

         โดยมีระเบียบวาระแจ้งระเบียบ/ประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า และการให้บริการพลังงาน 

          สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว และถูกต้อง ตอบสนองปัญหาของผู้ใช้พลังงานในพื้นที่

#คพข #คุ้มครองผู้ใช้ #เข้าใจผู้ประกอบการ #พลังงานไทยยั่งยืน

ราษฏรชาวเขาค้อ 4 ตำบล รวมตัวคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ ไม่มีส่วนร่วมในการปักเขตแดนเพิกถอนป่าสงวน

            ราษฏรชาวเขาค้อ 4 ตำบล รวมตัวคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ ไม่มีส่วนร่วมในการปักเขตแดนเพิกถอนป่าสงวน           เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ราษฏรอำเภอเขาค้อจาก 4 ตำบล รวมตัวกันประชุมคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ และคัดค้านหนังสือจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ กรณีขอให้ราษฏรส่งหลักฐานใบจอง นส.2 คืน โดยที่ราษฏรไม่มีส่วนร่วมในการปักเขตแดนเพื่อเพิกถอนป่าสงวน
          ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณวัดเล่ากี่ หมู่ 5 บ้านเล่ากี่ ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ราษฏรจำนวน 219 คน ได้มารวมตัวกันประชุมคัดค้านไม่เอาที่ราชพัสดุ คัดค้านหนังสือจากสำนักงานที่ดินจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก  ส่วนแยกเขาค้อ ที่ขอให้ราษฏรส่งหลักฐานใบจอง นส.2 ที่ทางราชการออกให้กับราษฏรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2523 คืน ให้กับสำนักงานฯ โดยระบุว่า หลักฐานใบจอง นส.2 ดังกล่าวนั้นออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย แถมยังมีเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปปักเขตแดนเพื่อเพิกถอนป่าสงวนไม่ครอบคลุมพื้นที่จริง โดยที่ราษฏรไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ          จากเหตุดังกล่าววเนื่องจากปัญหาที่ดินในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีตลอดมากว่า 47 ปี โดยปัญหาของราษฎรยังไม่รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จากภาครัฐ โดยในปี 2562 ภายหลังที่ทหารได้ส่งมอบคืนที่ดินในพื้นที่ 4 ตำบล ซึ่งประกอบด้วย ตำบลสะเดาะพง ตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา และตำบลริมสีม่วง ให้กับกรมป่าไม้ ซึ่งจากหลักฐานสำคัญของทางราชการ ปรากฏว่าพื้นที่บางส่วนที่ทางทหารส่งคืนให้กรมป่าไม้นั้น เป็นพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติจัดสรรให้ราษฏรแล้ว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

       แห่งที่ 1 บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร ถนนจากทุ่งสมอ-เขาค้อ ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 12,875 ไร่ อนุมัติเมื่อ 1 กันยายน 2519  


       แห่งที่ 2 บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร ถนนจากบ้านนางั่ว อ.เมือง - บ้านหนองแม่นา อ.เขาค้อ มีระยะทาง 36 กิโลเมตร จำนวน 40,000 ไร่ อนุมัติเมื่อ 26 กรกฏาคม 2520  


       แห่งที่ 3 บริเวณสองข้างทางข้างละ 1 กิโลเมตร ถนนจากเขาค้อ-สะเดาะพง ระยะทาง 14 กิโลเมตร จำนวน 17,500 ไร่ อนุมัติเมื่อ 26 กรกฏาคม 2520 ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
       ต่อมา เมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องต่อนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน โดยขอให้มีข้อสั่งการระงับไม่ให้เจ้าหน้าที่ ทุบ ทำลาย รื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง ของราษฎร ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินตามนโยบายออกโฉนดที่ดิน 50 ล้านไร่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2519-2527 และมาประกาศเป็นป่าสงวนฯ ทับพื้นที่ของราษฏรที่มีสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 เมื่อ ปี พ.ศ.2529 และ ปี พ.ศ.2530 จึงขอให้ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ประเด็นที่จะมีการส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เนื่องจากไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ในหลายประเด็น

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ