Thursday, June 6, 2024

สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์นำคณะให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายจราจรทางบก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์

 สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์นำคณะให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายจราจรทางบก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) นำคณะบุคลากร และอาสาสมัครประกันภัย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง และนายชาติ วิกสิตโกมุท ไปให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการประกันภัย ตามโครงการอบรมกฎหมายจราจรทางบก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน               ในระหว่างการให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง โดยได้มีการร่วมตอบคำถามด้านการประกันภัย อย่างสนุกสนานด้วย

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1111265519975945/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

 สนง.คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลายหน่วยงานเข้าร่วม          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) นำคณะบุคลากร และอาสาสมัครประกันภัย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหลายหน่วยงาน

           ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการใช้รถรับ-ส่งนักเรียน ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกแก่ผู้เกี่ยวข้อง           นางเกียรติสุดา ถาวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานต่อ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ว่า 

           การอบรมตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานขับรถมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน และขออนุญาตเป็นรถรับ - ส่งนักเรียนที่ถูกต้อง, เจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถรับ-ส่งนักเรียน มีการดูแลนักเรียนด้วยความใส่ใจ รอบคอบ รวมถึงคุณครูผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล และมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่รถรับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสถานศึกษา เจ้าของรถหรือพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน และเจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถรับ-ส่งนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง จำนวน 50 คน

              นางเกียรติสุดา กล่าวเพิมเติมว่า ในการนี้ ได้เชิญวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรมกากำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประจังหวัดเพชรบูรณ์ (คปภ.) และวิทยากรของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้"             อนึ่ง การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดียิ่ง

              ติดตามคลิปการบรรยายของ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ ส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1106540287115135/?ref=share&mibextid=NSMWBT

             ติดตามคลิปบรรยากาศพิธีเปิดได้ที่เว็บลิงค์ https://fb.watch/snzFeeLc5R/?mibextid=NSMWBT


             ติดตามคลิปการบรรยายให้ความรู้ส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่เว็บลิงค์ https://fb.watch/snzIs5xzde/?mibextid=NSMWBT

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1831066600737569/?mibextid=Nif5oz

Tuesday, June 4, 2024

จัดประชุมร่วมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี ยกระดับการบริการเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 จัดประชุมร่วมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี ยกระดับการบริการเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 


         เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายอดิศักดิ์ กองทรง ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี   และจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ให้บริการไฟฟ้าให้กับประชาชน (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ได้รับบริการและให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน            ทั้งนี้ในภาคเช้า ได้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

          โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกันและกัน การร่วมกันพิจารณาในประเด็นการร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นการส่งเสริมให้ได้รับสิทธิตามคำประกาศสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า และการเป็นผู้ให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเป็นผู้รับบริการที่ดีของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า           จากนั้นได้มีการหารือรายละเอียดในการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต (คพข.) ในหัวข้อเรื่อง "การจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ คพข.และ กกพ.กับกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ต่อไป
           ติดตามคลิประหว่างการประชุมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1827282111111205/?ref=share&mibextid=NSMWBT

            

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1826073207898762/?mibextid=Nif5oz

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจขององค์กรกับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจขององค์กรกับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)


           ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลพบุรี นายอดิศักดิ์ กองทรง ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 เป็นประธานการประชุมจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีนางเตือนใจ สมานมิตร ตัวแทนผู้ใช้พลังงาน จังหวัดลพบุรี ในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 กล่าวรายงาน           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ร่วมกับ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ กกพ. และ คพข. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับเขต/จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานรัฐอื่นๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสื่อมวลชน
��ภายในงานได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย มาตรฐานสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า 12 ประเด็น ซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้พลังงานตามที่ กกพ. กำหนด รวมทั้งมีการถ่ายทอดประสบการณ์การทำหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากอดีต คพข. ตลอดจนแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
             อนึ่ง ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน “กกพ. รับแจ้งปัญหา” ผ่านระบบ Line Official @ERCvoice เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการไฟฟ้า เพียงแค่ “เจอ แชะ แชท”  หลังจากนี้ คพข. มีแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังระดับอำเภอผ่านช่องทางเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ต่อไป

           �� ติดตามคลิปการบรรยายส่วนหนึ่งได้ที่ลิงค์ที่ 1

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1826134517892631/?ref=share&mibextid=NSMWBT

          ลิงค์ที่ 2 https://www.facebook.com/share/v/jKVJZtCneM3x7iwx/?mibextid=jmPrMh

           ลิงค์ที่ 3 

https://fb.watch/st-BH2Z-Gj/?mibextid=Nif5oz

           ลิงค์ที่ 4 

https://www.facebook.com/share/v/pWwNdd6CraQsiko2/?mibextid=jmPrMh

            ลิงค์ที่ 5 

https://www.facebook.com/share/v/vHGGp54kT3HSy8mL/?mibextid=jmPrMh

             ลิงก์ที่ 6

https://fb.watch/st-UbBfy_u/?mibextid=NSMWBT

           �� ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1827296517776431/?mibextid=Nif5oz

             


#ERCVoice

#คพข.

#สำนักงานกกพ

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ