Friday, January 26, 2024

จังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดธิดามะขามหวานและรถมะขามหวาน ประจำปี 2567

 จังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดธิดามะขามหวานและรถมะขามหวาน ประจำปี 2567 


         นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดให้มีการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนี้มีความพร้อมในการจัดงานในปีนี้เป็นอย่างดียิ่ง  
       ผวจ.กล่าวว่า สำหรับในวันแรก วันที่ 27 มกราคม 2567 นั้น มีกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้แก่ กิจกรรมการประกวดธิดามะขามหวานและการประกวดรถมะขามหวาน โดยในช่วงเช้าจะมีการประกวดธิดามะขามหวาน ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ และในช่วงบ่ายจะเป็นการประกวดรถมะขามหวาน โดยผู้เข้าประกวดธิดามะขามหวานจะนั่งประจำรถมะขามหวานในแต่ละคัน เข้าเป็นรูปขบวนแห่ โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นในตัวเมือง แล้วแห่รอบตัวเมืองไปถึงบริเวณสถานที่จัดงาน ณ บริเวณหน้าเวทีกลาง ของงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามีริ้วขบวนที่สวยงาม น่าชื่นชม โดยการประกวดธิดามะขามหวานและรถมะขามหวานได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะผู้บริหารอำเภอต่างๆ พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในขบวนแห่

          ผวจ.เพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีการวางแผนในการประกวดธิดามะขามหวานและการประกวดรถมะขามหวาน โดยใช้แนวทางในการดำเนินการคล้ายคลึงกับปีที่แล้ว แต่มีการปรับหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการพัฒนาการดำเนินการให้มีมาตรฐานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์พร้อมเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดและผู้ชนะการประกวด ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ลงวันที่ 3 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

        อนึ่ง หลักเกณฑ์ในการประกวดธิดามะขามหวาน ประจำปี 2567 ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเพศหญิง มีสถานะโสด มีอายุระหว่าง 17-25 ปีบริบูรณ์ และเกิดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันประกวดจะต้องแต่งกายชุดไทยเรือนต้น ใช้ผ้าพื้นถิ่นเพชรบูรณ์ โดยมีเกณฑ์การตัดสินในเรื่องของการแต่งกาย ใบหน้า/ทรงผม รูปร่าง/สัดส่วน การสัมภาษณ์ และบุคลิกภาพ/การแสดงออก รวม 100 คะแนน         สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดรถมะขามหวาน กำหนดให้ขนาดของรถและส่วนควบกว้างไม่เกิน 3 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร สูงไม่เกิน 4 เมตร ประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่กำหนด คือ ไม้ดอก/ไม้ประดับ วัสดุส่วนของมะขามหวาน อันได้แก่ เมล็ด ใบ ต้น หรืออื่นๆ อย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้ เป็นส่วนประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 วัสดุอื่นๆที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน หรือของพื้นที่แต่ละอำเภอ ส่วนการแสดงประจำขบวนรถมะขาม ไม่เกิน 7 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามของรถ ความสวยงามของรูปขบวน ความประณีตในการตกแต่ง และวัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง คะแนนรวม 100 คะแนน 

        การประกวดธิดามะขามหวานและรถมะขามหวาน มีรางวัลดังนี้ ชนะเลิศธิดามะขามหวาน ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย รางวัลชมเชยรางวัลละ 2,000 บาท

       รางวัลชนะเลิศการประกวดรถมะขามหวาน ได้รับเงินสด 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เงินสด 15,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 


        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกวดรถมะขามหวาน ในปีนี้ จะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิม โดยรถมะขามจากอำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสัก มีคู่แข่งที่น่ากลัว เนื่องจากรถมะขามจากอำเภออื่น ได้ศึกษาหลักเกณฑ์จากประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างดียิ่ง และหวังจะคว้ารางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ เช่นเดียวกัน

        เก็บมาฝากย้อนรอยบรรยากาศการประกวดธิดามะขามหวาน งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2566 เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/JplETThursday, January 25, 2024

เพชรบูรณ์เตรียมพร้อมรองรับนักวิ่งทั่วประเทศ โครงการวิ่งตาดหมอกมาราธอนประจำปี 2567

 เพชรบูรณ์เตรียมพร้อมรองรับนักวิ่งทั่วประเทศ โครงการวิ่งตาดหมอกมาราธอนประจำปี 2567 


         เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิ่งตาดหมอกมาราธอน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเขตบริการห้วยบง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตาดหมอก อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

          การประชุมดังกล่าวมีนายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมการดำเนินงานให้เกิดความเรียบร้อย และพัฒนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าการจัดงานในปีที่ผ่านมา          ทั้งนี้ นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งตาดหมอกมาราธอน ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมนายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก นายโกศล รอดมา รองอธิการบดีมหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์ นางสาวทัศนีย์ ศรีไสว ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจิรนันท์ เปลี่ยนสาย ผู้แทนท่องเทียวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์  และประธานฝ่ายจัดการแข่งขันจำนวน 9 ฝ่าย เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิ่งตาดหมอกมาราธอน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในทุกๆ ด้าน ณ ห้องประชุมเขตห้วยบง อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

           ติดตามคลิปการจัดงานวิ่งตาดหมอกมาราธอน ปี 2567 ได้ที่เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/2RN

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญเที่ยวงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.ถึง 4 ก.พ.67 รวม 9 วัน 9 คืน

 จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญเที่ยวงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.ถึง 4 ก.พ.67 รวม 9 วัน 9 คืน 

           


   

           นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ ขอเชิญเที่ยวงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม- 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

           การจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอย่างมะขามหวานให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวาง บ่งบอกถึงความเป็นมาของเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งสมัย จอมพล.ป.พิบูลสงคราม ที่ครั้งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เกือบจะได้เป็นเมืองหลวงของไทย ส่งเสริมการจำหน่ายและหารายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการขายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการปลูก การผลิตสินค้าแปรรูปมะขามชนิดต่างๆ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 


           สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดงที่เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัด เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สนองต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน ทั้งการจำหน่ายมะขามหวานมากมายหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ พันธุ์ประกายทอง พันธุ์สีทอง พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์ประกายเพชร พร้อมจำหน่ายมะขามแปรรูปให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ทั้งมะขามคลุก มะขามกวน กล้วยไส้มะขาม มะขามแช่อิ่ม มะขามอบน้ำผึ้ง การออกร้านของชาวสวนตลาดนัดมะขามหวาน ชมนิทรรศการความรู้จากส่วนราชการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

            ส่วนกิจกรรมการจัดงานสำคัญๆ ประกอบด้วย ขบวนแห่รถบุปผชาติและการประกวดธิดามะขามหวาน รถมะขามหวาน ,การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ , การประกวดมะขามหวานชิงถ้วยพระราชทาน ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและชม ชิม ช็อป อาหารพื้นเมือง ลานวัฒนธรรม และพบกับมหกรรมสินค้าราคาถูกไม้ดอก-ไม้ประดับ สวนสนุกชุดใหญ่พร้อมชมฟรีมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งและสตริงเต็มรูปแบบอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน ชมฟรี! อีกด้วย

            อนึ่ง ในปีนี้ ได้มีการจัดความสำราญเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการจัดให้มีการแสดงของศิลปินยอดนิยม ระเบียบวาทะศิลป์ เป็นฟรีคอนเสิร์ต อีกด้วย
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ