Monday, January 1, 2024

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์นำคณะติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบน้ำพร้อมเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์ และหล่มสัก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกันภัย 10 ปีของขวัญของรัฐบาล

 


       สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์นำคณะติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ  และมอบน้ำพร้อมเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ทั้งในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์ และหล่มสัก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกันภัย 10 ปีของขวัญของรัฐบาล        ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์นำคณะติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ  และมอบน้ำพร้อมเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ทั้งในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอหล่มสัก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกันภัย 10 ปีของขวัญจากภาครัฐ

         นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) และคณะ ประกอบด้วยนายชาติ วิกสิตโมุท และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง อาสาสมัครประกันภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และผู้แทนของสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ออกติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม แก่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2566  ทั้งจุดหลักและจุดรอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

             ในโอกาสนี้ ได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประขาชนผ่านทางกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สนง.คปภ.) เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัย ซึ่งได้แก่ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ไมโครอินชัวร์รัน เบี้ยประกันเพียง จำนวน 10 บาท แต่คุ้มครองสูงสุดถึง 1 แสน ถึง 200,000 บาทได้    พร้อมทั้งยังมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ ให้ ครั้งละ ไม่เกิน 5,000 บาท อีกด้วย
           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ 

https://citly.me/Cr2gG

Sunday, December 31, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และร่วมกันพิจารณาอย่างรอบด้าน

 


จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และร่วมกันพิจารณาอย่างรอบด้าน กว่า 3 ชั่วโมง
       

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายคันฉัตร เพียรธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายจาก นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการทั้งในส่วนของสื่อมวลชนและส่วนราชการเข้าร่วมประชุม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นและพิจารณาอย่างรอบคอบและกว้างขวาง            การประชุมดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งเรื่องของระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณในการดำเนินการ โดยในปีนี้ไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมการแถลงข่าว แต่ให้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนงาน ระหว่าง และหลังงาน ทั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้มาร่วมเที่ยวชมงาน ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำขึ้นให้ที่ประชุมรับทราบ


         โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนการจัดงาน ระหว่างงาน หลังการจัดงาน ผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 และเพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะมะขามหวานเพชรบูรณ์ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปีนี้เป็นอีกปี ที่ทางสื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแขนง ได้ร่วมประชุมกำหนดแผน และร่วมผลิตสื่อในการช่วยประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ในทุกช่องทาง 
           สำหรับในปีนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในงาน ชมการประกวดขบวนแห่ธิดามะขามหวาน ตลาดนัดมะขามหวาน การประกวดมะขามหวาน การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ การแสดงสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน ตลอดจนชมแสดงดนตรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง และมหรสพต่างๆ อีกมากมาย

            คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อต้องการให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ซึ่งใช้เวลาอภิปรายร่วมกันจนถึงเวลา 16.30 น.

            อนึ่ง ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและสื่อมวลชนบางท่านได้ให้เกียรติทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์ของขวัญของรัฐบาลที่มอบให้แก่ประชาชนผ่านทางกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัย ไมโครอินชัวรันส์ เบี้ยประกัน 10 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 5,000 บาท โดยผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปี ในช่วงเวลา 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีระเวลาคุ้มครอง 30 วัน 
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ก เว็บลิงค์

https://citly.me/oFMQY

คณะญาติและผู้ปกครองทหารใหม่ชื่นชม มณฑลทหารบกที่ 36 ที่จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ (open house) ทึ่งกับความรู้ ความสามารถ ความแข็งแกร่ง ความมีระเบียบวินัยของบุตรหลาน ก่อนส่งตัวกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

 


คณะญาติและผู้ปกครองทหารใหม่ชื่นชม มณฑลทหารบกที่ 36 ที่จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่  (open house) ทึ่งกับความรู้ ความสามารถ ความแข็งแกร่ง ความมีระเบียบวินัยของบุตรหลาน ก่อนส่งตัวกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566  ณ อาคารเอนกประสงค์มณฑลทหารบกที่ 36 (มทบ.36) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พลตรี วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บังคับการมลฑลทหารบกที่ 36 (ผบ.มทบ.36)  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ (open house) หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.36 โดยมีคุณจุไรรัตน์ แก้วแจ้ง ประธานแม่บ้าน มทบ.36 พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตร-ประทวน พ่อแม่ผู้ปกครองทหารใหม่เข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก โดยก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ได้มีการแสดงของทหารใหม่ในชุดต่าง ๆ สร้างความประทับใจให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่เป็นอย่างมากหลังจากได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของบุตรหลานที่เข้ามารับการฝึกทหาร โดยมีการแสดงออกทางสีหน้า และอากัปกริยาอย่างชัดเจน
            สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ (open house) หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.36ได้เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองทหารใหม่ได้เยี่ยมชมภายในหน่วยทหาร เพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีความเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารจะดูแล การฝึกภายใต้มาตรการและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด            พลตรีวัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผบ.มทบ.36 กล่าวว่า ทหารใหม่ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการได้ทำการฝึกอบรมให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกภารกิจนอกจากนี้การกองทัพบกยังส่งเสริมให้มีการอบรมในวิชาชีพต่างๆ รวมถึงมีโอกาสสมัครเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกต่อไป 


          สำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ของ มทบ.36 ผลัด 2 รุ่นปีพุทธศักราช 2566 เข้าประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 110 นาย ทำการฝึกตามหลักสูตรทหารใหม่ 6 สัปดาห์ และฝึกหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่ 3 สัปดาห์ ซึ่งได้เสร็จสิ้นการฝึกตามหลักสูตรทหารใหม่แล้ว และในวันนี้ทหารใหม่ทุกนาย จะได้อยู่พร้อมครอบครัวและญาติ กินข้าวด้วยกัน รวมทั้งจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านในห้วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 ด้วยก่อนจะกลับมาปฎิบัติหน้าที่ตามกรมกองต่างๆต่อไป ทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างมีความสุขกันทั่วหน้า


          วันชัย ศรีเหนี่ยง /เพชรบูรณ์อีนิวส์


          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์

https://citly.me/J3Zn6


          คลิปบางส่วน
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ