Tuesday, April 16, 2024

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมติดตามรายงานการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ช่วง 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง ตาย 5 คน และบาดเจ็บ 18 คน

 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมติดตามรายงานการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ช่วง 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง ตาย 5 คน และบาดเจ็บ 18 คน


         เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายจิรวัฒร์ มณีโชติ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามรายงานสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567            ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องภูทับเบิก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในการนี้ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย           อนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ศปถจ.พช.) ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ดังนี้

1. ข้อมูลประจำวันที่ 15 เมษายน 2567

      - ไม่มีอุบัติเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตในพื้นที

2. ข้อมูลสรุปรวม 5 วัน (11 - 15 เมษายน 2567)

    - เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 16 ครั้ง 

    - มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 18 ราย 

    - มีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย 


Monday, April 15, 2024

คณะ ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจและจุดบริการประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

 คณะ ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจและจุดบริการประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่


        เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) นำคณะเจ้าหน้าที่ และพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจประกันภัย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ทั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนที่เป็นจุดหลักและจุดรอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 หลายแห่ง อาทิ จุด อบต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จุด อบต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จุด อบต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพขรบูรณ์ จุด อบต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จุด อบต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก และ จุด อบต.ปากช่อง อ.หล่มสัก ในโอกาสนี้ได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  


           อนึ่ง ในการตรวจเยี่ยมนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดให้มีจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ทั้งจุดหลักและจุดรอง ทั่วทั้งจังหวัด และมีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประจำในแต่ละจุด รวมทั้งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2567 เป็นเวลา 7 วันด้วย

          ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกันนี้ ผอ.สนง.คปภ.และคณะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ไมโครอินชัวรันส์ ประกันภัยสงกรานต์คลายร้อน เบี้ยประกันภัย 10 บาท คุ้มครอง 100,000 บาท ด้วย


         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1080266859742478/?mibextid=Nif5oz

จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 สนง.คปภ.และคณะร่วมพิธีเปิด

 จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567  สนง.คปภ.และคณะร่วมพิธีเปิด


           เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (หน.สนง.ปภ.จ.เพชรบูรณ์)  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล  สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเพชรบูรณ์ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมทั้งนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ.และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิด  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากพระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ กล่าวสัมโมทนียกถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้ขบวนรณรงค์เทศกาลสงกรานต์  ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

            ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567  ถึง วันที่  17 เมษายน 2567 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า "ขับขื่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บสาหัสลดลงให้เป็นศูนย์  โดยในส่วนของนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะอันได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครประกันภัย  และเครือข่ายภาคธุรกิจประกันภัยได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน โดย สนง.คปภ.สนับสนุนประตูโค้งลมขนาดใหญ่ สีน้ำเงิน สำหรับใช้ในพิธีเปิด และช่วยรวบรวมน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และกาแฟจากเครือข่ายธุรกิจประกันภัยและโรงพยาบาล เพื่อมอบแก่ศูนย์อำนวยการร่วมฯ เพื่อใช้ในการไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อีกด้วย              จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เน้นย้ำชุดปฏิบัติการระดับตำบล/หมู่บ้าน ออกรณรงค์การใช้รถใช้ถนน โดยเน้นไม่ให้มีการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รณรงค์ให้ชุมชนในพื้นที่ดูแลซึ่งกันและกัน โดยการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และห้ามปรามป้องกันไม่ให้ประชาชนที่เมาสุราออกจากบ้านมาขับขี่รถจักรยานยนต์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ดูแลถนนบริเวณจุดเสี่ยง (Black Spot) เช่น บริเวณจุดกลับรถ ทางแยก ทางข้าม ทางโค้ง/ทางลาดชัน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (Work Zone) และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเตือน และติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา  ตั้งจุดตรวจ (Check Point) และประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลไก 4 ด่านประสานใจ  อันได้แก่ “ด่านตำรวจ ด่านท้องถิ่น ด่านชุมชน และด่านครอบครัว” เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังได้ให้จุดตรวจหลัก ทุกจุด จัดให้มีการบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ เช่น น้ำดื่ม ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ของรับประทานเล่น บริการนวดแผนไทย บริการตรวจสภาพรถและซ่อมรถ บริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1078745596561271/?mibextid=Nif5oz
Sunday, April 14, 2024

สมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ ร่วมกับ 3 องค์กร จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

 สมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ ร่วมกับ 3 องค์กร จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567


               เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นายประดิษฐ์ บุญยอด นายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567  ณ บริเวณที่ตั้งสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ โดยมีอีก 3 หน่วยงานหลัก ร่วมมือจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่ง จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ในโอกาสที่มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรม

                สำหรับหน่วยงานหลักที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์  และสำนักงาน สกสค.จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์

                 สำหรับกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 "สานสายใยสัมพันธ์ สุขสันต์ปีใหม่ไทย" ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของสำนักงาน สกสค.จ.เพชรบูรณ์ และที่ตั้งของสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ โดยในเวลา 09.30 น.เป็นพิธีไหว้พระ/ศาลพระภูมิเจ้าที่ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  


                 ต่อมาในช่วงเวลา 13.00 น.ผู้อาวุโสและแขกผู้มีเกียรติ ได้ทยอยเดินทางถึงสถานที่จัดงาน  และร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ บริเวณหน้า อาคาร สกสค. เมื่อผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธีแล้ว ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อัญชิญพระพุทธรูป มาสู่สถานที่ประกอบพิธี  จากนั้นศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พิธีกรนำบูชาพระ/อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล และผู้ร่วมพิธีรับศีล พระราชพัชรธรรมเมธีกล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวอำนวยอวยพรบีใหม่  และประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธมหาธรรมราชา สรงน้ำพระราชพัชรธรรมเมธี และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  จนกระทั่งเวลา 15.00 น. ได้มีการบันทึกภาพหมู่ผู้มาร่วมงาน

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/7516027908443506/?mibextid=Nif5oz

ชมรมข้าราชการนอกประจำการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายพร้อมกับจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

 คณะกรรมการชมรมข้าราชการนอกประจำการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายพร้อมกับจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นายนิคม เหลืองทองคำ ประธานชมรมข้าราชการนอกประจำการ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และนายปรีชา โคบำรุง ประธานชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


             สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เริ่มต้นในเวลา 08.00 น.มีการลงทะเบียน และแข่งขันกีฬาเปตอง ต่อมาเวลา 09.00 น.ได้พร้อมกันในห้องประชุม เพื่อทำพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร จากนั้นเป็นการอบรมเรื่องการกินดี มีสุข สมาธิบำบัดและการออกกำลังกาย โดย นางอรอนงค์ อ่อนสะอาด นางสุรีทิพย์ ลี้สกุล นางพรเพ็ญ จตุพจน์ และนางฐิติมา บุญรอบกลับ จนกระทั่งเวลา 10.30 น.ได้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เริ่มจากผู้สูงอายุสรงน้ำพระพุทธรูป มีการกล่าวคำขอขมาผู้สูงอายุ โดยนายบำรุง จันทร์เชื้อ จากนั้นได้เชิญประธาน 2 ชมรม สรงน้ำพระพุทธรูป ตามด้วยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุให้พร มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ การชมการแสดงดนตรี และการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยกิจกรรมช่วงสุดท้ายเป็นการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาเปตอง


               ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่ เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/7517742148272082/?mibextid=Nif5o

                ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/7517874488258848/?mibextid=Nif5oz

                 ชมคลิปส่วนหนึ่งได้ที่นี่                 


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ