Monday, November 6, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ลงพื้นที่แจ้งสิทธิประกันภัยและลงพื้นที่ประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ลงพื้นที่แจ้งสิทธิประกันภัยและลงพื้นที่ประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์             เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรัตติยา ฤกษ์จำนง ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.สิงห์บุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะลงพื้นที่แจ้งสิทธิ์ประกันภัย ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และร่วมประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม อบต.ชอนไพร ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
              ทั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 16 ราย แบ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 6 คน ซึ่งรถกะบะเป็นรถที่มีประกันกัยไว้กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

               ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวของมูลนิธิร่มโพธิ์ เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/5jNi6

                วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ