Tuesday, November 7, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ ข้าราชการหลายหมู่เหล่า และประชาชนร่วมพิธี

 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ ข้าราชการหลายหมู่เหล่า และประชาชนจิตอาสาร่วมพิธี


เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ รายนายประดับ ชนะฉันทะ 
                สำหรับนายประดับ ชนะฉันทะ นั้น เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยประจำได้ประสบอัคคีภัย ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์อำเภอหนองไผ่ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ณ บริเวณบ้านที่เกิดเหตุ เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                 อนึ่ง พล.ต.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 (ผบ.มทบ.36) มอบหมายให้ พ.ต.ทองใบ บุญรอด ผู้ช่วยสัสดีอำเภอหนองไผ่ รักษาราชการ สัสดีอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ และ ร.ต.หญิง สุภาวดี แก้วบุญเรือง จอส.904 ของหน่วย เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.36 เข้าร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานด้วย  

                ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/0ESBs


                  วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ