Sunday, November 5, 2023

เปิดรับสมัครแล้ว นักศึกษาวิชาทหาร, ข้าราชการตำรวจ, ทหาร, พลเรือน และประชาชน เข้ารับการอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4/67 จำนวน 200 คน


เปิดรับสมัครแล้ว   นักศึกษาวิชาทหาร, ข้าราชการตำรวจ, ทหาร,  พลเรือน และประชาชน เข้ารับการอบรมหลักสูตร  จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3)  รุ่นที่ 4/67 จำนวน 200 คน


��  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 ธันวาคม 256

� การส่งแบบฟอร์มการสมัคร

ข้าราชการทหาร และตำรวจ ให้ส่งที่หน่วยต้นสังกัด

ข้าราชการพลเรือน, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ประชาชน,  

อสม. และนักศึกษา ให้ส่งที่ทำการปกครองอำเภอ 

หรือที่ทำการปกครองจังหวัด �

 � 20 ธ.ค. 66 การสัมภาษณ์ผู้สมัครในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

� 27 ธ.ค. 66 การสัมภาษณ์ผู้สมัครในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


� 10 ม.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือก 


� �  7 - 23 ก.พ.67 ห้วงการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 (กองบิน 41)   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  � หมายเหตุ  .-  � ผู้สนใจ ��  อยากสมัคร อบรมหลักสูตร  จิตอาสา 904  ภาค 3 ต้องทำยังไง ?  


� สามารถเข้ามาสอบถามรับทราบ ขั้นตอนการสมัคร และ Time Line การรับสมัคร  � สามารถ Add line  ตาม  QR code ข้างล่าง ได้เลย 


[ �� ]  เพียงสแกน QR Code บนภาพประชาสัมพันธ์ในโพสต์  � โอกาสก็จะเป็นของคุณ � สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร.  081-0878869  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ