Saturday, November 11, 2023

ชมรมพารามอเตอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงานสะเดียงคัพครั้งที่ 23 ปี 2566


ชมรมพารามอเตอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเปิดงานสะเดียงคัพ ครั้งที่ 23 ปี 2566 นำฟุตบอลจากฟากฟ้าสู่สนามแข่งขัน

            นายถนอม ศรีวงศ์ษา ประธานชมรมพารามอเตอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ชมรมพารามอเตอร์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด หรือ สะเดียงคัพ ครั้งที่ 23 ปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสะเดียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้นำฟุตบอลสำหรับใช้ในเปิดการแข่งขันลงมาจากท้องฟ้า โดยใช้เครื่องพารามอเตอร์บิน จำนวน 2 ลำ สร้างความตื่นเต้นสนุกสนาน แก่เยาวชนและแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ 

.
            การแข่งขันกีฬาฟุตบอล สะเดียงคัพ ครั้งที่ 23 นี้ เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภท 7 คน จัดโดยชมรมฟุตบอลบ้านสะเดียง ร่วมกับกรมพลศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง นับเป็นการแข่งขันกีฬาที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี โดยเยาวชนได้ใช้เวลาว่างเข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ถือเป็นการแข่งขันกีฬาต้นแบบในการต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์

       ติดตามคลิปฯ ประกอบได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/XjJd6

              

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/1u6PN

             ติดตามการถ่ายทอดสดย้อนหลัง คู่พิเศษ ระหว่างทีมรวมยุติธรรมจังหวัด กับหัวหน้าส่วนราชการ ได้ที่เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/JQ9WG

             วันชัย ศรีเหนี่ยง เพชรบูรณ์อีนิวส์ รายงานแถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ