Saturday, November 4, 2023

กรรมการในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานฯ ร่วมสังเกตการณ์ในการหารือร่วมมือกันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ให้บริการไฟฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน นายช่างของเทศบาล พร้อมทั้งผู้แทนของเจ้าของที่ดิน

 


กรรมการในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานฯ ร่วมสังเกตการณ์ในการหารือร่วมมือกันระหว่างผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ให้บริการไฟฟ้า ผู้ใหญ่บ้าน นายช่างของเทศบาล พร้อมทั้งผู้แทนของเจ้าของที่ดิน          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโครงการพัชรรีสอร์ท ตำบลนางั่ว (ห่างจากถนนเส้นทางขึ้นอำเภอเขาค้อประมาณ 200 เมตร) ได้มีคณะบุคคลร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ดังกล่าวได้เคยมีไฟฟ้าใช้มาก่อน พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 11 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ มีบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

           สำหรับคณะบุคคลที่ร่วมปรึกษาหารือในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัชราวรรณ รักภู่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลนางั่ว นายชาติ วิกสิตโกมุท สื่อมวลชน ผู้ประสานงาน บุคลากรจากกองช่างซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลตำบลนางั่ว บุตรชายของเจ้าของที่ดินเดิม และคณะผู้เดือดร้อนจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ในปัจจุบันอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีนายวันชัย ศรีเหนี่ยง และนางสาวชยาภรณ์ จันทร์พุทธา ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 (ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี รวม 6 จังหวัด) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

            ในโอกาสนี้ นายชาติ วิกสิทโกมุท ได้แนะนำให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ผู้ช่วยผู้จัดการไฟฟ้าฯ ผู้ใหญ่บ้าน และนายช่าง ได้รู้จักกันมากขึ้นจากนั้นได้เล่าถึงความคืบหน้าในการประสานงานกับผู้ใช้ไฟฟ้า เทศบาลตำบลนางั่ว สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ดำรงธรรมฯ และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดทั้งการแจ้งข้อมูลต่อคณะผู้บริหารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (จังหวัดลพบุรี) และการประสานงานทั้งหนังสือ และเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ตลอดทั้งแจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 ด้วย

            จากนั้น ผู้ช่วยผู้จัดการไฟฟ้าฯ ได้แจ้งเรื่องการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ความคืบหน้า ตลอดทั้งกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฯ และได้เปิดโอกาสให้ซักถาม ผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ซักถามในเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง จนเกิดความชัดเจน เข้าใจในหลักเกณฑ์ และคลายข้อสงสัย จึงแยกย้ายกันเพื่อเตรียมเอกสารสำหรับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป 


            อนึ่ง จากการสังเกตการณ์เบื้องต้นพบว่า ผู้ขอใช้ไฟฟ้าได้ยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว แต่ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวอาจเข้าข่ายหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของการขอใช้ไฟฟ้าในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรร อย่างไรก็ตาม ได้มีการตรวจสอบจากทางราชการแล้ว พบว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร ตามกฏหมายของกรมที่ดิน จึงได้ยื่นเรื่องขอติดตั้งไฟฟ้าอีกครั้ง แต่เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าพบว่า มีให้ค่าจ่ายสูงมาก ผู้ขอใช้ไฟฟ้า จึงยุติเรื่องชั่วคราว ส่งผลทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเวลาเกือบ 10 ปี  

            ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/7BvO5 

และ เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/ehXFn

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/7BvO5

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ