Sunday, April 2, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

 


จังหวัดเพชรบูรณ์เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนและสถานศึกษา ในพื้นที่ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 2 คัน ประสานการปฏิบัติร่วมกับรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกและองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.บ้านโตก ปฏิบัติงานจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 12 หมู่ 5 และหมู่ที่ 9 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ในการนี้ นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษา ที่ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้หารือแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น ดังนี้

     1. มอบหมายให้รถบรรทุกน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก บรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโสต ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

     2. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประเมินสถานการณ์ เบื้องต้นคาดว่ายังพอมีน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคจนถึงสิ้นเดือนเมษายน

      3. สำหรับแผนการ แก้ไขปัญหาการขาดน้ำอุปโภคบริโภคของ สถานศึกษาในพื้นที่ต.บ้านโตก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตกได้จัดทำโครงการเดินท่อ น้ำจากสระน้ำลอยฟ้าเพื่อส่งต่อมายังสถานศึกษาในพื้นที่ ต.บ้านโตก คาดว่า 1 เดือนจะดำเนินการแล้วเสร็จ และสถานศึกษาจะมีน้ำบริโภคและอุปโภคเพียงพอ

       ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บลิงค์​ 

          https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1589989101511988/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ