Sunday, April 2, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 


         จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่  2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 


         นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเพชรบูรณ์ อำนวยการและมอบหมายให้ นายชนก  มากพันธุ์ องผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐพอเพียงในโรงเรียนบ้านนางั่ว โดยได้ทำการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่ และปลูกต้นไม้ร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม​จำนวนมาก
           ทั้งนี้ คณะดังกล่าวประกอบด้วย นายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จ่าจังหวัดเพชรบูรณ์ บุคลากรของสำนักงานปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์​ ปลัดอำเภอ จิตอาสา 904 ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าพล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดเทศบาลตำบลท่าพล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางั่ว ข้าราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บุคลากรของทุกภาคส่วน และจิตอาสาพระราชทาน ตำบลนางั่ว  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน 254 คน

            ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1589973188180246/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ