Saturday, April 8, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

 

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

        เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566  เวลา 08.30  น. ที่บริเวณหน้าพุทธอุทยานเพชรบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  นายกฤษณ์ คงเมือง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 โดยมี  นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่างๆ เข้าร่วม         นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566  ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม/หความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บสาหัส ลดลงให้เป็นศูนย์ โดยมีมาตรการที่สำคัญคือ มาตรการ 4 ด่านประสานใจลดอุบัติเหตุทางถนนได้แก่  ด่านครอบครัว ด่านชุมชน  ด่านท้องถิ่น และ ด่านตำรวจ 


            โดยจังหวัดเพชรบูรณ์จะให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว ซึ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการลดความเสี่ยงทุกมิติ ทั้งความเสี่ยง จากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเสริมสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด         ทั้งนี้ ในส่วนของ สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00​ น. ด้วยการจัดนิทรรศการ​ผ​ลิ้งของ​นตภัณฑ์​ประกันภัย​ การให้ความรู้ คำปรึกษา แก่ผู้สนใจ และยังสนับสนุนซุ้มโค้งพองลม สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

             ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ลิงค์​ 

https://youtu.be/BoDGXUn3Zq0

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บ​ลิงค์​ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/890246295411203/?mibextid=Nif5oz
แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ