Thursday, June 6, 2024

สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์นำคณะให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายจราจรทางบก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์

 สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์นำคณะให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายจราจรทางบก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) นำคณะบุคลากร และอาสาสมัครประกันภัย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง และนายชาติ วิกสิตโกมุท ไปให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการประกันภัย ตามโครงการอบรมกฎหมายจราจรทางบก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน               ในระหว่างการให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง โดยได้มีการร่วมตอบคำถามด้านการประกันภัย อย่างสนุกสนานด้วย

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1111265519975945/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ