Thursday, June 6, 2024

สนง.คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

 สนง.คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลายหน่วยงานเข้าร่วม          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) นำคณะบุคลากร และอาสาสมัครประกันภัย นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหลายหน่วยงาน

           ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการใช้รถรับ-ส่งนักเรียน ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกแก่ผู้เกี่ยวข้อง           นางเกียรติสุดา ถาวรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานต่อ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ว่า 

           การอบรมตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานขับรถมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน และขออนุญาตเป็นรถรับ - ส่งนักเรียนที่ถูกต้อง, เจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถรับ-ส่งนักเรียน มีการดูแลนักเรียนด้วยความใส่ใจ รอบคอบ รวมถึงคุณครูผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล และมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่รถรับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสถานศึกษา เจ้าของรถหรือพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน และเจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถรับ-ส่งนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง จำนวน 50 คน

              นางเกียรติสุดา กล่าวเพิมเติมว่า ในการนี้ ได้เชิญวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรมกากำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประจังหวัดเพชรบูรณ์ (คปภ.) และวิทยากรของสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้"             อนึ่ง การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดียิ่ง

              ติดตามคลิปการบรรยายของ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ ส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1106540287115135/?ref=share&mibextid=NSMWBT

             ติดตามคลิปบรรยากาศพิธีเปิดได้ที่เว็บลิงค์ https://fb.watch/snzFeeLc5R/?mibextid=NSMWBT


             ติดตามคลิปการบรรยายให้ความรู้ส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่เว็บลิงค์ https://fb.watch/snzIs5xzde/?mibextid=NSMWBT

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1831066600737569/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ