Saturday, May 18, 2024

มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะจัดพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้ "โครงการรวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์ พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะจัดพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้ "โครงการรวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์ พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567           เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 พลตรี วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรมตามโครงการ "รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567 ณ บริเวณซุ้มประตูเมือง (ใกล้กับธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรบูรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

         การเปิดงานดังกล่าว มีมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงาน กสทช. เขต 33 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ และบริษัทผู้ประกอบการ สายสื่อสารทุกบริษัท ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย AMN 3BB True Dtac UlH Interjntink Symphonjy Mss Cabte TV องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง มูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์ และบริษัท ห้างร้าน แมคโค โลตัส บิ๊กซี และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่เมืองเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม


         สำหรับเส้นทางในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ฯ ครั้งนี้ มี จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 1) ถนนสันคูเมือง จากซุ้มนครบาล - แยกหอสมุด ระยะทาง 1.1 ก.ม. 2) ถนนบุรกรรมโกวิท แยกยาสูบ - แยกวัดทุ่งสะเดียง ระยะทาง 1.2 ก.ม. 3) ถนนศึกษาเจริญ วงเวียน้ำพุ - แยกวงเวียนเขาค้อ/เขาทราย ระยะทาง 500 เมตร 4) ถนนพระพุทธบาท แยกไปรษณีย์เก่า - แยกโรงจำนำ ระยะทาง 400 เมตร และ 5) ประตูหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง ถึง แยกบูรพา ระยะทาง 4 ก.ม. รวมระยะทาง 7.2 กิโลเมตร  

         ส่วนกำหนดเวลาของโครงการมีกำหนด 22 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อรื้อถอนสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน และจัดเก็บสารสื่อสารที่ใช้งานให้มีระเบียบเรียบร้อยตามมาตฐาน ของการไฟฟ้ส่วนภูมิภาค สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ให้แก่บ้านเมือง สร้างความปลอดภัย ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ทั้งสองทางเกิดความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว

         สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ร่วมกันสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ กำลังคน อาหาร น้ำดื่ม ในการดำเนินการ ทำให้เสร็จลุล่วงตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ทุกปราการ

          ติดตามประวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/7680108682035427/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ