Sunday, May 19, 2024

คณะ ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันการทุจริต กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง

 คณะ ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันการทุจริต กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายธงชัย พาณิชสิติ ประธานชมรม Strong - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง ประธานชมรม Strong - จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เข้าเฝ้าระวัง ติดตามและสังเกตการณ์ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 


       การปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยดี จาก ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ อีกทั้งยังนยนต์ความกรุณาในการแจ้งข้อมูลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ตามแนวทางและข้อสั่งการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อ.ก.ค.ศ.ประจำ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนด การดำเนินการแจ้งว่า ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1825456021298627/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ