Friday, May 17, 2024

กองทุนเงินออมแห่งชาติขับเคลื่อนงานและขยายเครือข่ายให้ความรู้ความเข้าใจที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 กองทุนเงินออมแห่งชาติขับเคลื่อนงานและขยายเครือข่ายให้ความรู้ความเข้าใจที่จังหวัดเพชรบูรณ์        เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. และอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2567 โดยมี กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการออมและสมาชิกสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารการคลังจังหวัด ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และตัวแทน กอช.ประจำหมูบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ


           ในช่วงพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ได้มีการแนะนำผู้มาร่วมงาน อาทิ นางจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม ​ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการออม​และสมาชิกสัมพันธ์​  นางรุ้งลาวัณย์  ชวนเกิดลาภ  คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้เกี่ยวข้องพบปะผู้เข้าร่วมประชุม   จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติได้บรรยายพิเศษสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออม สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  ต่อมาผู้แทนสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาวัตถุประสงค์และการดำเนินการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วย

           ติดตามคลิปบรรยายให้ความรู้ส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://fb.watch/s6NanmUQNB/?mibextid=Nif5oz


           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1824237104753852/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ