Monday, March 11, 2024

กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดฝึกอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคกลาง สร้างความตระหนักต่อการเคารพสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิและไม่ละเมิดกฎหมาย คาดหวังการละเมิดสิทธิลดลง คณะผู้ไกล่เกลี่ยจาก ศกช.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ร่วมรับการอบรม

 กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดฝึกอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคกลาง สร้างความตระหนักต่อการเคารพสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิและไม่ละเมิดกฎหมาย คาดหวังการละเมิดสิทธิลดลง  คณะผู้ไกล่เกลี่ยจาก ศกช.สภ.เมืองเพชรบูรณ์  และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3  ร่วมรับการอบรม


          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม 42C เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์ นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยมี นางสาวกวิพันธ์ รอดคมศัลย์ หัวหน้าสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ เรือนจำกลางนครสวรรค์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ทัณฑสถานเปิดหนองขุ่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมเป็นวิทยากร         สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไปใน จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี และ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 105 คน และผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings จำนวน 222 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดและขยายผลในเชิงป้องกันและการส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ลดการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และลดการละเมิดกฎหมายทำให้สังคมเกิดความสงบสุข ต่อไป        ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีผู้ไกล่เกลี่ยร่วมลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย ได้แก่ นางสาวนงนาฏ ลือตะกูล  นายนิคม ลือตะกูล  นางอุรุ วรรณชาติ นายชาติ วิกสิตโกมุท  และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง   โดยในส่วนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3  (คพข.3) มีนางเตือนใจ สมานมิตร เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง  และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วย

        ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/ZMdH8
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ