Sunday, November 26, 2023

สภาเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ13 ปี มีกิจกรรมน่าสนใจหลายกิจกรรม

        


      สภาเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันสถาปนาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ13 ปี มีกิจกรรมน่าสนใจหลายกิจกรรม

         เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรที่สูงขึ้น โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ

              กิจกรรมที่ 1 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ โดยนายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทน ผวจ.เพชรบูรณ์ นายประทีป ตระกูลสา สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ผู้จัดการ สสว. จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเทพ เพียมะลัง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และเกษตรกรเครือข่าย กลุ่มองค์กรเกษตรกร ร่วมงาน

                กิจกรรมที่ 2 พิธีเปิดป้าย "ศูนย์รับปัญหาและเรื่องร้องทุกข์เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์" ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายเทพ เพียมะลัง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์รับปัญหาและเรื่องร้องทุกข์เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านสารจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และสารจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ 13 ปี

               


        สำหรับกิจกรรมที่ 3 เป็นการแสดงผลผลิตสินค้าเกษตรโดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

                ต่อมาเป็นกิจกรรมที่ 4 เป็นการร่วมทำบุญปล่อยปลา 20,000 ตัว เพื่อบำเพ็ญส่วนกุศล ณ สวนสาธารณะหนองนารี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1720947068416190/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ