Sunday, November 26, 2023

เทศบาลตำบลนางั่วส่งเสริมประเพณีไทยจัดประกวดนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2566 โครงการปิดทองหลวงพ่อกิ อุตตโม

 


เทศบาลตำบลนางั่วส่งเสริมประเพณีไทยจัดประกวดนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2566 โครงการปิดทองหลวงพ่อกิ อุตตโม

           เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางสาวหนึ่งกมล เกิดดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางั่ว และคณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย เนื่องในโอกาสจัดโครงการปิดทองหลวงพ่อกิ อุตตโม และเทศกาลลอยกระทง โดยการจัดประกวดนางนพมาศจำแลง ประจำปี 2566 ณ ลานวัดโพธิ์สว่าง บ้านนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าประกวดจำนวน 17 คน และมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก            ในช่วงดึก ได้มีการตัดสินและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดและเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย และมีการมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ 

             สำหรับผู้เข้าประกวดและได้รับรางวัลในรอบสุดท้ายได้แก่

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 6  น้องบูม นันทวัน ขอสูงเนิน มีนางสาวหนึ่งกมล เกิดดี นายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว เป็นผู้มอบรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 17 น้องเพลงขวัญ ธัญนันท์ณิศา ศรีสง่า  มีนายเอกปัฐพ์ บุญอยู่ กำนันตำบลนางั่ว เป็นผู้มอบรางวัล    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 1 น้องนัทเชลล์ อลิเซน ไฮทาวเวอร์  มีนายทองคำสุข เสถียร  รองนายกเทศมนตรีตำบลนางั่วเป็นผู้มอบ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 12 น้องจีโน่ มิรันดา โคยามา มีนายโอชา แสงเลื่อม รองนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว เป็นผู้มอบ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข 7  น้องโอมยิ้ม  นิชาภา ศรีทรภาคภูมิ มีคุณรุ่งฟ้า บุญญาพร  คณะกรรมการจัดงานสาวประเภทสอง เป็นผู้มอบรางวัล

              ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ประกอบด้วยนางวิภาดา ชินฤทธิดำรง   ผศ.ดร.นฤมล จันทร์นก  นางพิรานันท์ ยิ้มแฟน  นางสาวพภัสสรณ์ จารุพงษ์สกุล และนายพงศกร สร้างรอด โดยนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/GsPF0แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ