Monday, October 23, 2023

ชาวเพชรบูรณ์ปลื้มบริษัททีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง จัดกิจกรรม CSR ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน มอบทุนการศึกษา สนับสนุนหลอดไฟโซล่าเซลล์ เครื่องคอมพิวเตอร์

 


ชาวเพชรบูรณ์ปลื้มบริษัททีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง จัดกิจกรรม CSR ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน มอบทุนการศึกษา สนับสนุนหลอดไฟโซล่าเซลล์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

       เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 นางวรดา ชำนาญพืช กรรมการบริหารบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการ 4/77 ปีที่ 14“ ซ่อมแซม สานฝัน ปันความรู้ สู่บ้านเกิด ณ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง. ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

       โดย มีนางแววตา บุญเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา กำนันตำบลพุทธบาท ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พนักงานบริษัททีบีเคเค(ประเทศไทย) จำกัดร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

         นางวรดา ชำนาญพืช กรรมการบริหารบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ 4/77 ปีที่ 14“ซ่อมแซม สานฝัน ปันความรู้ สู่บ้านเกิด” ปีนี้ เป็นปีที่ 14 ทางบริษัทได้พิจารณาโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในชนบทที่ขาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน ทางบริษัทจึงเข้ามาพัฒนาสนับสนุนโรงเรียน จากแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และจากการหารายได้ ด้วยการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลฯ เพื่อนำรายได้มาสมทบทุน ในการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 238,390 บาท


        โดยดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับตัวอาคาร และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนแห่งนี้เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของ นางสาวชนมณี นพนนท์กุล พนักงานบริษัททีบีเคเค แผนก GA ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดเมืองนอนอีกด้วยต่อพนักงานในองค์กร


         เป็นโครงการที่ทางบริษัททีบีเคเคได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงการที่ภาคธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม มีเป้าหมายดำเนินการใน 4 ภาค 77 จังหวัด “ซ่อมแซม ร่วมสร้างและบริจาคสิ่งของ”  

         ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยพิจารณาสถานที่ ที่เป็นถิ่นฐานของพนักงานบริษัทรวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดของพนักงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย การรู้จักให้ การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยไม่พึ่งพายาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ ผ่านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมซ่อมแซม สานฝัน ปันความรู้ กิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติดและการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจังหวัดที่ 14 ของการดำเนินงาน    

         ด้านนายภาคภูมิ บุญชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน 199 คน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน อาคารเรียนมีเพียงแค่ 4 หลัง และบางอาคารมีอายุการใช้งานที่นาน เกิดสภาพชำรุดทรุดโทรมเกรงจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรีย

          ในโอกาสที่ทางบริษัททีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำกิจกรรม CSR ได้ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนไม้เดิม จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 190,800 บาท มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน “เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” จำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท สนับสนุนชุดหลอดไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 30 ชุด เป็นเงิน 17,590 บาท มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ยามาเซน จำกัด จำนวน 10 ชุดและบริจาคสิ่งของอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

         ทั้งนี้ กิจกรรม CSR ในครั้งนี้ ของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่มุ่งหวังสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับพนักงานในการเป็นผู้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ และจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และน้อง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่สร้างคนดีและมีคุณภาพที่จะมาพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

         วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน


แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ