Sunday, October 22, 2023

คณะกรรมการชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม จัดประชุมครั้งที่ 2 ณ รร.หล่มเก่าพิทยาคม โดยขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญหลายเรื่อง และได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากผู้มีเกียรติ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบลมาร่วมงานจำนวนมาก

 


คณะกรรมการชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม จัดประชุมครั้งที่ 2 ณ รร.หล่มเก่าพิทยาคม  โดยขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญหลายเรื่อง  และได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า นายอำเภอหล่มเก่า ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และผู้มีเกียรติ ทั้งระดับอำเภอและตำบลมาร่วมงานจำนวนมาก

   เพชรบูรณ์-ชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเครือข่ายบริษัทห้างร้าน เดินหน้าขับเคลื่อน ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีของท้องถิ่น อันเป็นมรดกของท้องถิ่น สานต่อจากรุ่นสู่รุ่น    

             เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. ที่​ห้องประชุม​ศูนย์พัฒนาคุณธรรม​ จริยธรรม​โรงเรียน​หล่มเก่าพิทยาคม  นายเสกสรร  กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานการประชุม ชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม และ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะกรรมการชมรมคนรักษ์ประเพณี ของดีไทหล่ม กับ ฝ่ายปกครอง คณะสงฆ์ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเครือข่ายบริษัทห้างร้าน

         พร้อมด้วย พระครูอนุรักษ์​ พัชรธรรม เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า พระครูวินัญ​ คุณโสภณ เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า-น้ำหนาว (ธ) พระครูปริยัติ​  พัชรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า พระครูอมร วัชรคุณ เจ้าคณะตำบลศิลา–นาซำ (ธ)  นางพรทิพย์ เจริญจิตร รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มเก่า ประธานชมรม นายเกรียงศักดิ์ อู่สุวรรณ ผู้ช่วย ส.ส.บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ รองประธานชมรม  นายบุญช่วย ทองเถาว์ ข้าราชการบำนาญ

       โดยมีนางวาสนา  ธีรนิติ ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอหล่มเก่า นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  นายอภินันท์​ มุสิกะพงษ์​ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์​ และ คณะกรรมการจากทั้ง 13 คณะ กว่า 50 คน จากทุกภาคส่วน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และ ประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          ติดตามคลิปส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/ZXx3f

       ติดตามชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/ZPJE2

       ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/iP0C6

       วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน


แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ