Tuesday, October 24, 2023

จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 ร่วมรับทราบและพิจารณาหลายเรื่อง โดยมีการย้ายครูรอบที่ 2 ด้วย


 


จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 ร่วมรับทราบและพิจารณาหลายเรื่อง โดยมีการย้ายครูรอบที่ 2 ด้วย         เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 9/2566  โดยมีเรื่องสำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายข้าราชการครูรอบที่สอง ที่มีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายได้หลายท่าน
        สำหรับเรื่องการประชุมประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  1) ขอความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนครูและบุคคลากรทางการศีกษาตำแหน่งบุคคลากรทางการศีกษาอื่น ตามมาตรา38(ค) ครั้งที่ 2   2) ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศีกษา  และ 3) ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา ตำแหน่งครู กรณีย้ายปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 

          4) ขออนุมัติย้าย ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษาตำแหน่งครู โดยการต้ดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในสถานศีกษาแห่งใหม    5) ขออนุมัติบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย   6) ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที 1และ2เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษามีวิทยะฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษผ่านระบบ DPA

            7) ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา มีวิทยะฐานะชำนาญการเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบDPA  8) 8) ขอความเห็นชอบไม่อนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคคลากรางการศีกษา ครูชำนาญการพิเศษผ่านระบบPDA     9) ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคคลากรทางการศีกษา ครั้งที 2 (1ตุลาคม 2566)

   

            10) การดำเนินการตามมติ.ก.ค.ศ.  11) ขออนุมัติย้าย ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา ตำแหน่งครู (ย้ายกรณีพิเศษ)  12) การคัดเลือกนักศีกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 รอบที่ 1จำนวน 20 ตำแหน่ง

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์   https://shorturl.asia/5EMGC

            วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงานแถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ