Thursday, March 23, 2023

ป.ป.ช. ตรวจสอบจุดกลับรถใต้สะพาน บริเวณหน้าเทศบาลสว่างวัฒนา อ.ศรีเทพ งบประมาณกว่า 20 ล้าน ก่อสร้างแล้ว ไม่ได้ใช้งานกว่า 2 ปี

         


          สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจสอบจุดกลับรถใต้สะพาน บริเวณหน้าเทศบาลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณจำนวนกว่า 20 ล้าน ที่ก่อสร้างแล้ว ไม่ได้ใช้งานกว่า 2 ปี

         วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายวิวัฒน์  เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6  นางสาวนุชจรินทร์  อินประถม ผอ. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน บนทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) บริเวณด้านหน้า สำนักงานเทศตำบลสว่างวัฒนา  

      โครงการดังกล่าวก่อสร้างในปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จมาประมาณเกือบ 2 ปี แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อทั่วไป  สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีน้ำท่วมขังในเส้นทางจาราจร ที่จุดกลับรถใต้สะพานตลอดทั้งปี ทางราชการเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางสัญจรจึงได้ทำการปิดกั้นเส้นทางเอาไว้ ห้ามประชาชนใช้เส้นทางโดยเด็ดขาด

         การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลในเบื้องต้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ก่อนลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายชาญวิทย์  จันทร์ทับ  ผู้อำนวยการแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ และ นายโกวิท โลเกศเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา  
จากการให้ข้อมูล ของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 และเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา โดยนายโกวิท โลเกศเสถียร นายกเทศมนตรี   พบว่าการก่อสร้างในจุดดังกล่าว แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 ได้ตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศว่าเป็นลำรางสาธารณะ โครงการฯเพื่อเป็นการปรับปรุงเส้นทางเดิม โดยไม่มีการขยายพื้นที่ จึงไม่จำเป็นต้องทำประชาพิจารณ์ ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง 

       การลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า จุดดังกล่าวก็ยังคงปิดกั้นไม่ให้ประชาชนใช้งานและยังมีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่แม้ว่าจะเป็นเดือนมีนาคม ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วก็ตาม ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลเบื้องต้นที่ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 แจ้งว่า จากการเก็บสถิติ ระยะเวลา 5 ปี  ก่อนทำการก่อสร้างจะมีน้ำท่วมขังเพียง 1 เดือนต่อปี ในฤดูน้ำหลากเท่านั้น ปัจจุบันพบว่า ไม่มีร่องรอยการใช้งาน หรือแม้แต่การบำรุงรักษาพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นหญ้ารก ปล่อยให้ทิ้งร้างมากกว่าที่จะพยายามแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งจุดกลับรถใต้สะพานนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 จึงได้ร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ปัญหา 

ในเบื้องต้นแขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) จะดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ไปเก็บในคลองน้ำใกล้เคียง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาในระยะสั้นได้ เพื่อให้จุดกลับรถดังกล่าวสามารถใช้งานได้ก่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ทราบต่อไป

หากพบเห็นโครงการที่ถูกทิ้งร้าง หรือสร้างแล้วไม่สามารถใช้งานได้ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-725515 หรือ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6

          ขอขอบคุณ​ภาพ/ข่าว สำนักงาน ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์​

https://www.nacc.go.th/phetchabun/categorydetail/2021031509234057/20230322163752?

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ