Monday, March 27, 2023

เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจัดโครงการฝึกวิชาชีพการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ (Eco Printing) และการทำจานจากใบใม้

 เรือนจำชั่วคราวแคน้อย KHAENOI PRISON CAMP สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลละเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจัดโครงการฝึกวิชาชีพการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ (Eco Printing) และการทำจานจากใบใม้…….


          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 26566  เวลา 12.30 น. นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางแก้วใจ สังข์แสง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 2 และควบคุมกำกับดูแลเรือนจำชั่วคราวแคน้อย และนางสาวปัทมา ประสิทธิ์เขตกิจ ได้มอบหมายให้นางสาวธนันต์ญดา พันธุ์วิเศษ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน รับผิดชอบการฝึกอบรมการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ และการทำจานจากใบไม้ โดยมีวิทยากร คือ นางศิริพร อหันตะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ จา กศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมคณะเข้ามาให้ความรู้ในการฝึกวิชาชีพการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ (Eco Printing) และการทำจานจากใบไม้ โดยระหว่างดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ