Monday, April 15, 2024

จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 สนง.คปภ.และคณะร่วมพิธีเปิด

 จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567  สนง.คปภ.และคณะร่วมพิธีเปิด


           เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (หน.สนง.ปภ.จ.เพชรบูรณ์)  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล  สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเพชรบูรณ์ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมทั้งนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ.และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิด  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากพระราชพัชรธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ กล่าวสัมโมทนียกถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้ขบวนรณรงค์เทศกาลสงกรานต์  ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

            ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567  ถึง วันที่  17 เมษายน 2567 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า "ขับขื่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567  และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บสาหัสลดลงให้เป็นศูนย์  โดยในส่วนของนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะอันได้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครประกันภัย  และเครือข่ายภาคธุรกิจประกันภัยได้ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน โดย สนง.คปภ.สนับสนุนประตูโค้งลมขนาดใหญ่ สีน้ำเงิน สำหรับใช้ในพิธีเปิด และช่วยรวบรวมน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และกาแฟจากเครือข่ายธุรกิจประกันภัยและโรงพยาบาล เพื่อมอบแก่ศูนย์อำนวยการร่วมฯ เพื่อใช้ในการไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อีกด้วย              จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เน้นย้ำชุดปฏิบัติการระดับตำบล/หมู่บ้าน ออกรณรงค์การใช้รถใช้ถนน โดยเน้นไม่ให้มีการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รณรงค์ให้ชุมชนในพื้นที่ดูแลซึ่งกันและกัน โดยการให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และห้ามปรามป้องกันไม่ให้ประชาชนที่เมาสุราออกจากบ้านมาขับขี่รถจักรยานยนต์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ดูแลถนนบริเวณจุดเสี่ยง (Black Spot) เช่น บริเวณจุดกลับรถ ทางแยก ทางข้าม ทางโค้ง/ทางลาดชัน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (Work Zone) และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเตือน และติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา  ตั้งจุดตรวจ (Check Point) และประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลไก 4 ด่านประสานใจ  อันได้แก่ “ด่านตำรวจ ด่านท้องถิ่น ด่านชุมชน และด่านครอบครัว” เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังได้ให้จุดตรวจหลัก ทุกจุด จัดให้มีการบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ เช่น น้ำดื่ม ผ้าเย็น เครื่องดื่ม ของรับประทานเล่น บริการนวดแผนไทย บริการตรวจสภาพรถและซ่อมรถ บริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/1078745596561271/?mibextid=Nif5oz
สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ