Tuesday, April 16, 2024

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมติดตามรายงานการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ช่วง 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง ตาย 5 คน และบาดเจ็บ 18 คน

 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมติดตามรายงานการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ช่วง 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง ตาย 5 คน และบาดเจ็บ 18 คน


         เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายจิรวัฒร์ มณีโชติ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามรายงานสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567            ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องภูทับเบิก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในการนี้ นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย           อนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ศปถจ.พช.) ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ดังนี้

1. ข้อมูลประจำวันที่ 15 เมษายน 2567

      - ไม่มีอุบัติเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตในพื้นที

2. ข้อมูลสรุปรวม 5 วัน (11 - 15 เมษายน 2567)

    - เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 16 ครั้ง 

    - มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 18 ราย 

    - มีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย 


แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ