Sunday, April 14, 2024

ชมรมข้าราชการนอกประจำการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายพร้อมกับจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

 คณะกรรมการชมรมข้าราชการนอกประจำการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายพร้อมกับจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 นายนิคม เหลืองทองคำ ประธานชมรมข้าราชการนอกประจำการ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และนายปรีชา โคบำรุง ประธานชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


             สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เริ่มต้นในเวลา 08.00 น.มีการลงทะเบียน และแข่งขันกีฬาเปตอง ต่อมาเวลา 09.00 น.ได้พร้อมกันในห้องประชุม เพื่อทำพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร จากนั้นเป็นการอบรมเรื่องการกินดี มีสุข สมาธิบำบัดและการออกกำลังกาย โดย นางอรอนงค์ อ่อนสะอาด นางสุรีทิพย์ ลี้สกุล นางพรเพ็ญ จตุพจน์ และนางฐิติมา บุญรอบกลับ จนกระทั่งเวลา 10.30 น.ได้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เริ่มจากผู้สูงอายุสรงน้ำพระพุทธรูป มีการกล่าวคำขอขมาผู้สูงอายุ โดยนายบำรุง จันทร์เชื้อ จากนั้นได้เชิญประธาน 2 ชมรม สรงน้ำพระพุทธรูป ตามด้วยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุให้พร มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ การชมการแสดงดนตรี และการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยกิจกรรมช่วงสุดท้ายเป็นการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาเปตอง


               ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่ เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/7517742148272082/?mibextid=Nif5o

                ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/7517874488258848/?mibextid=Nif5oz

                 ชมคลิปส่วนหนึ่งได้ที่นี่                 


แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ