Monday, July 1, 2024

ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานธุรกิจเกษตรแปรรูป ที่ไร่กำนันจุล สามแยกวังชมภู เพชรบูรณ์

 ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานธุรกิจเกษตรแปรรูป ที่ไร่กำนันจุล สามแยกวังชมภู เพชรบูรณ์


        เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567  สมาพันธ์ sme ไทย จ. เพชรบูรณ์ โดยนายชัยยันต่ ยอดคำ พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและสัมมนางานด้านธุรกิจเกษตรแปรรูป ตามโครงการส่งเสริมของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ.พิจิตร โดยมีเป้าหมายในการสร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมเครือข่ายธุรกิจของเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน(แบบคลัสเตอร์นวัตกรรม)

         ทั้งนี้  ในเวลาประมาณ 13.00 น. นายชัยยันต์ ยอดคำ ประธานสมาพันธ์ SME จ.เพชรบูรณ์ ได้กล่าวต้อนรับชาวพิจิตรที่เดินทางมาศึกษาดูงาน หลังจากนั้นที่ปรึกษา ได้แนะนำผู้ดูงาน แจ้งความเป็นมา วัตถุประสงค์การดูงาน ลำดับต่อมาประธานคลัสเตอร์ฯ แนะนำคลัสเตอร์ฯ และคณะกรรมการฯ  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารไร่กำนันจุล ได้นำเสนอเรื่องราวของไร่กำนันจุล โดยการนำชมสไลด์แนะนำกิจการ และความเป็นมาของไร่กำนันจุล ได้บรรยายเพิ่มเติมสไลด์ ตลอดทั้งเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการริเริ่มก่อตั้ง / การต่อสู้ ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยศรัทธา แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม สร้างงาน-อาชีพ-รายได้ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความภาคภูมีใจของผู้ก่อตั้ง และทีมงานบริหาร แนวทางพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีคุณค่าอย่างยาวนาน แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กว้างไกล แนวทางการถ่ายทอดธุรกิจสู่ยุคลูกหลาน โดยยังสืบสานอุดมการณ์ไว้ได้  โดยในช่วงสุดท้ายเป็นการซักถาม-ตอบข้อสงสัย โดยคณะศึกษาดูงานได้กล่าวขอบคุณทีมผู้บริหารไร่กำนันจุล และผู้นำชมกิจการ และได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมอะเดย์อินน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำกิจกรรมตามกำหนดการต่อไป

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/732011088537430/permalink/1049634436775092/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ