Sunday, June 30, 2024

สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงผลงานประจำเดือนมิถุนายน 2567

 สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงผลงานประจำเดือนมิถุนายน 2567


          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งมีสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักข่าวเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวฯ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบปี 2567 โดยมีการแถลงข่าวผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ ได้แก่



           �ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ในส่วนของเรื่องคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติชี้มูลความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เท็จ

          �ด้านปราบปรามการทุจริต คำพิพากษาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 4 เรื่อง

          �ด้านป้องกันการทุจริต ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมถึงการประกาศสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง)



            ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงท้ายของการแถลงข่าวฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สอบถามและสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ

            ข้อมูลประกอบการแถลงข่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่อีกทางหนึ่ง https://shorturl.asia/bcglF






สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ